น้ำตาลออร์แกนิค มีอยู่จริง 13 -

น้ำตาลออร์แกนิค มีอยู่จริง

น้ำตาลวังขนาย จึงตั้งใจผลิตน้ำตาลออร์แกนิค เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต


ปัจจุบันผู้บริโภคมีการใส่ใจห่วงใยสุขภาพ ต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี ดังนั้นบริษัทน้ำตาลวังขนาย จึงตั้งใจผลิตน้ำตาลออร์แกนิค เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ในราคาที่สมเหตุสมผล เริ่มตั้งแต่การคัดพันธุ์อ้อยที่จะปลูก ส่งเสริมให้เกษตรกรให้ปลูกอ้อยโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งที่ดินสำหรับปลูกอ้อยจะต้องหยุดการใช้สารเคมีอย่างน้อย 36 เดือน และต้องบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติเท่านั้น วังขนายใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต

โดยผ่านการรับรองมาตรฐานมากกมาย ได้แก่ EU สหภาพยุโรป , USDA-NOP ประเทศสหรัฐอเมริกา , COR ประเทศแคนาดา , JAS ประเทศญี่ปุ่น และ EFAPA,FIPA ประเทศเกาหลี เพื่อให้ได้น้ำตาลออร์แกนิคอย่างแท้จริง ส่งถึงมือผู้บริโภค มาในถุงขนาด 1 กิโลกรัม ในราคาเพียง 26 บาท และยังมีแบบซองขนาดพกพา มาในรูปแบบกล่องต่างๆ ให้ได้เลือกใช้งานได้อย่างสะดวก สามารถหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ