ธนาคารไทยเครดิตฯ ห่วงใยลูกค้า มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ลูกค้านาโนและไมโครเครดิตฟรีนาน 90 วัน ชดเชย 100,000 บาท 13 -

ธนาคารไทยเครดิตฯ ห่วงใยลูกค้า มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ลูกค้านาโนและไมโครเครดิตฟรีนาน 90 วัน ชดเชย 100,000 บาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่บั่นทอนเสถียรภาพทั้งด้านสุขภาพและการเงินของคนไทย บางรายถึงกับต้องสูญเสียรายได้บางส่วนหรือทั้งหมด เพราะจำนวนลูกค้าที่แทบจะไม่มีหรือธุรกิจต้องปิดตัว และหากเกิดกรณีเลวร้ายที่สุด ที่ผู้ประกอบการรายย่อยโชคร้ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สถานการณ์อาจแย่ลงไปอีก เพราะไม่เพียงแต่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ แต่รวมไปถึงครอบครัวที่อาจจะล้มครืนตามไปด้วย ทำให้ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจไมโคร รู้สึกห่วงใย จึงตัดสินใจมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี 90 วัน โดยไม่มีระยะเวลารอคอย ชดเชย 100,000 บาท ให้แก่ลูกค้านาโนและไมโครเครดิตของธนาคารกว่า 170,000 รายทั่วประเทศ รับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จากข้อมูลของธนาคาร กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยนาโนเป็นคนหาเช้ากินค่ำ และส่วนใหญ่เป็นเสาหลักหารายได้จุนเจือทั้งครอบครัว หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น ประกันคุ้มครองนี้จะช่วยประคับประคองเสถียรภาพทางการเงินของครอบครัวเพื่อจัดการกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆ นอกจากนี้ ธนาคารเองยังมีมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวตามนโยบายของภาครัฐ


นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การปิดตลาดที่ไม่ใช่ธุรกิจอาหาร
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ธนาคารเองในฐานะผู้ดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจนาโนและไมโครไม่อาจนิ่งนอนใจ
จำเป็นต้องหาทางช่วยเหลือเพื่อลดภาระให้กับลูกค้า เราทราบดีว่ากลุ่มธุรกิจนาโนเป็นกลุ่มที่เปราะบาง
และที่สำคัญไม่มีเกราะป้องกันใดๆ ที่จะช่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้น เพื่อปกป้องลูกค้าของเรา
ธนาคารจึงมอบกรมธรรม์ประกันภัยฟรีให้กับลูกค้านาโนและไมโครเครดิต โดยไม่มีเงื่อนไข
ไม่ต้องลงทะเบียน หรือส่งเอกสารใดๆ เพียงแค่ลูกค้าได้รับ SMS
ความคุ้มครองก็จะเริ่มตามกรมธรรม์ และสามารถดูรายละเอียดการเคลมได้ผ่านข้อมูลในเว็บไซต์ของธนาคาร
และเราหวังอย่างยิ่งว่าสถานการณ์เลวร้ายนี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววัน

นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังเผยผลสำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อธุรกิจนาโนและไมโคร จากการสุ่มตัวอย่างพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศกว่า 1,800 ราย ในช่วงวันที่ 19 – 20 มีนาคม การสำรวจนี้เป็นไปเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก โดยคำตอบจากผลสำรวจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 93%
  ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทำให้รายได้ต่อวันลดลงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพมหานคร
  จำนวนผู้บริโภคในตลาดหายไปอย่างเห็นได้ชัดทุกภูมิภาค โดยเฉลี่ยลดลงอยู่ระหว่าง
  53 – 76% ต่อวัน
 • รายได้เฉลี่ยรวมต่อวันของพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศลดลงจาก
  8,581 บาท เหลือเพียง
  4,148 บาท หรือ 52% พ่อค้าแม่ค้าในตลาดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  สูญเสียรายได้ต่อวันมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ลดลงถึง 68%
 • จำนวนลูกค้าต่อวันทุกภูมิภาคเฉลี่ยลดลง
  61%
 • พ่อค้าแม่ค้าในตลาดภาคตะวันตก
  เช่น จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เป็นต้น ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยผู้บริโภครายวันหายไปกว่า
  76%
 • ผลกระทบจากผู้บริโภคในตลาดลดลง
  ทำให้ร้านค้าในตลาดซบเซา ธุรกิจที่รายได้หดหายลดฮวบมากที่สุดถึง 70% คือ ธุรกิจแฟชั่น ได้แก่ เสื้อผ้า
  กระเป๋า รองเท้า รองลงมาคือ 2
  ธุรกิจที่รายได้ลดลงเฉลี่ยเท่ากันที่ 66% ได้แก่ ธุรกิจบริการเฉพาะ
  เช่น ร้านเสริมสวย ร้านนวดและสปา ร้านตัดเสื้อ และธุรกิจดอกไม้สดและจัดสวน เช่น
  ร้านขายพวงมาลัย เป็นตัน ธุรกิจอันดับ 3 ที่รายได้ลดลงกว่า 48% คือ ร้านโชว์ห่วย หรือมินิมาร์ท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
  ผู้บริโภคเลือกที่จะตัดการซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกก่อน
 • ผู้ประกอบการนาโนและไมโครเครดิตกว่า
  1,100 ราย ยอมรับว่าต้องเผชิญกับปัญหาราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
  ในขณะที่พ่อค้าและแม่ค้ากว่า 500 ราย ยังคงสามารถหาวัตถุดิบที่ราคาเท่าเดิมได้อยู่
 • วิธีรับมือในการพยุงธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
  34%
  ของจำนวนพ่อค้าแม่ค้าทั้งหมดยอมรับว่า ยังไม่ทราบว่าจะมีวิธีรับมืออย่างไร
  ในขณะที่ 24% ตัดสินใจลดต้นทุน อีก 12%
  พยายามหาสินค้าอื่นมาขายเพิ่มเติม และ 10% วางแผนขอกู้เพิ่ม
 • นอกจากนี้
  เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามีข้อเสนอแนะเพื่อขอบรรเทาความเดือดร้อน โดย 48% ของข้อเสนอแนะ
  อยากให้มีการพักชำระหนี้ 16%
  เสนอให้มีเงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) 8% อยากให้มีการลดค่างวดหรือลดดอกเบี้ย ในขณะที่ส่วนที่เหลือต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
  ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ และอื่นๆ

(หมายเหตุ: ผลสำรวจจัดทำขึ้นโดยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ประกอบการนาโนและไมโครเครดิตจำนวน 1,802 รายทั่วประเทศ การสำรวจนี้เป็นไปเพื่อการศึกษาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ได้จัดทำขึ่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ธนาคารฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดแต่อย่างใด)

ธนาคารไทยเครดิตฯ เข้าใจกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยนาโนและไมโครเครดิตเป็นอย่างดีว่า ผู้ประกอบการเหล่านี้คือ คนหาเช้ากินค่ำ และน้อยนักที่จะมีเงินเก็บเงินออมไว้ในยามฉุกเฉิน ดังนั้น ประกันภัยคุ้มครองนี้จะช่วยลูกค้าและครอบครัวได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก หากลูกค้าได้รับความเสี่ยง เกิดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเข้าขั้นอาการโคม่า หรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ลูกค้าจะได้รับเงินชดเชย 100,000 บาท

“ลูกค้าคือคนสำคัญสำหรับเรา
ไม่ว่าธุรกิจเขาจะเล็กแค่ไหน เราก็จะต้องดูแลลูกค้าของเราให้ดีที่สุด
เพราะเราเชื่อว่า Everyone Matters
และเราจะยืนหยัดภายใต้คำมั่นสัญญาต่อแบรนด์ของธนาคาร ใครไม่เห็น เราเห็น”
นายรอยกล่าวปิดท้าย