ธนาคารไทยเครดิตฯ ห่วงใยลูกค้า มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ลูกค้านาโนและไมโครเครดิตฟรีนาน 90 วัน ชดเชย 100,000 บาท 13 -

ธนาคารไทยเครดิตฯ ห่วงใยลูกค้า มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ลูกค้านาโนและไมโครเครดิตฟรีนาน 90 วัน ชดเชย 100,000 บาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่บั่นทอนเสถียรภาพทั้งด้านสุขภาพและการเงินของคนไทย บางรายถึงกับต้องสูญเสียรายได้บางส่วนหรือทั้งหมด เพราะจำนวนลูกค้าที่แทบจะไม่มีหรือธุรกิจต้องปิดตัว และหากเกิดกรณีเลวร้ายที่สุด ที่ผู้ประกอบการรายย่อยโชคร้ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สถานการณ์อาจแย่ลงไปอีก เพราะไม่เพียงแต่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ แต่รวมไปถึงครอบครัวที่อาจจะล้มครืนตามไปด้วย ทำให้ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจไมโคร รู้สึกห่วงใย จึงตัดสินใจมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี 90 วัน โดยไม่มีระยะเวลารอคอย ชดเชย 100,000 บาท ให้แก่ลูกค้านาโนและไมโครเครดิตของธนาคารกว่า 170,000 รายทั่วประเทศ รับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จากข้อมูลของธนาคาร กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยนาโนเป็นคนหาเช้ากินค่ำ และส่วนใหญ่เป็นเสาหลักหารายได้จุนเจือทั้งครอบครัว หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น ประกันคุ้มครองนี้จะช่วยประคับประคองเสถียรภาพทางการเงินของครอบครัวเพื่อจัดการกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆ นอกจากนี้ ธนาคารเองยังมีมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวตามนโยบายของภาครัฐ

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การปิดตลาดที่ไม่ใช่ธุรกิจอาหาร
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ธนาคารเองในฐานะผู้ดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจนาโนและไมโครไม่อาจนิ่งนอนใจ
จำเป็นต้องหาทางช่วยเหลือเพื่อลดภาระให้กับลูกค้า เราทราบดีว่ากลุ่มธุรกิจนาโนเป็นกลุ่มที่เปราะบาง
และที่สำคัญไม่มีเกราะป้องกันใดๆ ที่จะช่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้น เพื่อปกป้องลูกค้าของเรา
ธนาคารจึงมอบกรมธรรม์ประกันภัยฟรีให้กับลูกค้านาโนและไมโครเครดิต โดยไม่มีเงื่อนไข
ไม่ต้องลงทะเบียน หรือส่งเอกสารใดๆ เพียงแค่ลูกค้าได้รับ SMS
ความคุ้มครองก็จะเริ่มตามกรมธรรม์ และสามารถดูรายละเอียดการเคลมได้ผ่านข้อมูลในเว็บไซต์ของธนาคาร
และเราหวังอย่างยิ่งว่าสถานการณ์เลวร้ายนี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววัน

นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังเผยผลสำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อธุรกิจนาโนและไมโคร จากการสุ่มตัวอย่างพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศกว่า 1,800 ราย ในช่วงวันที่ 19 – 20 มีนาคม การสำรวจนี้เป็นไปเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก โดยคำตอบจากผลสำรวจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 93%
  ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทำให้รายได้ต่อวันลดลงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพมหานคร
  จำนวนผู้บริโภคในตลาดหายไปอย่างเห็นได้ชัดทุกภูมิภาค โดยเฉลี่ยลดลงอยู่ระหว่าง
  53 – 76% ต่อวัน
 • รายได้เฉลี่ยรวมต่อวันของพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศลดลงจาก
  8,581 บาท เหลือเพียง
  4,148 บาท หรือ 52% พ่อค้าแม่ค้าในตลาดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  สูญเสียรายได้ต่อวันมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ลดลงถึง 68%
 • จำนวนลูกค้าต่อวันทุกภูมิภาคเฉลี่ยลดลง
  61%
 • พ่อค้าแม่ค้าในตลาดภาคตะวันตก
  เช่น จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เป็นต้น ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยผู้บริโภครายวันหายไปกว่า
  76%
 • ผลกระทบจากผู้บริโภคในตลาดลดลง
  ทำให้ร้านค้าในตลาดซบเซา ธุรกิจที่รายได้หดหายลดฮวบมากที่สุดถึง 70% คือ ธุรกิจแฟชั่น ได้แก่ เสื้อผ้า
  กระเป๋า รองเท้า รองลงมาคือ 2
  ธุรกิจที่รายได้ลดลงเฉลี่ยเท่ากันที่ 66% ได้แก่ ธุรกิจบริการเฉพาะ
  เช่น ร้านเสริมสวย ร้านนวดและสปา ร้านตัดเสื้อ และธุรกิจดอกไม้สดและจัดสวน เช่น
  ร้านขายพวงมาลัย เป็นตัน ธุรกิจอันดับ 3 ที่รายได้ลดลงกว่า 48% คือ ร้านโชว์ห่วย หรือมินิมาร์ท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
  ผู้บริโภคเลือกที่จะตัดการซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกก่อน
 • ผู้ประกอบการนาโนและไมโครเครดิตกว่า
  1,100 ราย ยอมรับว่าต้องเผชิญกับปัญหาราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
  ในขณะที่พ่อค้าและแม่ค้ากว่า 500 ราย ยังคงสามารถหาวัตถุดิบที่ราคาเท่าเดิมได้อยู่
 • วิธีรับมือในการพยุงธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
  34%
  ของจำนวนพ่อค้าแม่ค้าทั้งหมดยอมรับว่า ยังไม่ทราบว่าจะมีวิธีรับมืออย่างไร
  ในขณะที่ 24% ตัดสินใจลดต้นทุน อีก 12%
  พยายามหาสินค้าอื่นมาขายเพิ่มเติม และ 10% วางแผนขอกู้เพิ่ม
 • นอกจากนี้
  เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามีข้อเสนอแนะเพื่อขอบรรเทาความเดือดร้อน โดย 48% ของข้อเสนอแนะ
  อยากให้มีการพักชำระหนี้ 16%
  เสนอให้มีเงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) 8% อยากให้มีการลดค่างวดหรือลดดอกเบี้ย ในขณะที่ส่วนที่เหลือต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
  ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ และอื่นๆ

(หมายเหตุ: ผลสำรวจจัดทำขึ้นโดยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ประกอบการนาโนและไมโครเครดิตจำนวน 1,802 รายทั่วประเทศ การสำรวจนี้เป็นไปเพื่อการศึกษาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ได้จัดทำขึ่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ธนาคารฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดแต่อย่างใด)

ธนาคารไทยเครดิตฯ เข้าใจกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยนาโนและไมโครเครดิตเป็นอย่างดีว่า ผู้ประกอบการเหล่านี้คือ คนหาเช้ากินค่ำ และน้อยนักที่จะมีเงินเก็บเงินออมไว้ในยามฉุกเฉิน ดังนั้น ประกันภัยคุ้มครองนี้จะช่วยลูกค้าและครอบครัวได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก หากลูกค้าได้รับความเสี่ยง เกิดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเข้าขั้นอาการโคม่า หรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ลูกค้าจะได้รับเงินชดเชย 100,000 บาท

“ลูกค้าคือคนสำคัญสำหรับเรา
ไม่ว่าธุรกิจเขาจะเล็กแค่ไหน เราก็จะต้องดูแลลูกค้าของเราให้ดีที่สุด
เพราะเราเชื่อว่า Everyone Matters
และเราจะยืนหยัดภายใต้คำมั่นสัญญาต่อแบรนด์ของธนาคาร ใครไม่เห็น เราเห็น”
นายรอยกล่าวปิดท้าย

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า