กิจกรรมเสริมนิทรรศการคนละด้านบ้านเดียวกัน 13 -

กิจกรรมเสริมนิทรรศการคนละด้านบ้านเดียวกัน

กิจกรรมคนละด้านบ้านเดียวกัน กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ เสริมความเข้าใจ ลดช่องว่าง จัดการความขัดแย้งและปัญหาครอบครัวด้วยการเรียนรู้เทคนิคการฟังด้วยหลัก LADDER การสื่อสารแบบ I-Message &You-Message และเทคนิคการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ


เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ทุกวันอังคาร-เสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. สำรองการเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 093-124-6914 หรือ [email protected]

(ผู้เข้ากิจกรรมทุกท่านจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการติดต่อของ COVID-19 )