สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile Museum) “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” 13 -

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile Museum) “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile Museum) “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” พบกับเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ผ่านนิทรรศการในโซนประชาธิปกธรรมราชา, การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริ, ประจวบคีรีขันธ์ ดินแดนแห่งความผูกพัน และพื้นที่ Play+Learn เรียนเล่นเป็นความรู้ พบกับการแสดงวัตถุจำลอง เช่น เครื่องบินบริพัตร ศาลาเฉลิมกรุง สะพานพระพุทธยอดฟ้า ร่วมสนุกกับการเล่นเกม และการถ่ายภาพสามมิติ จัดแสดงให้ชม
ตั้งแต่งวันที่ วันที่ 3 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์