กกพ. ชวนคนรุ่นใหม่ประหยัดไฟออนไลน์ให้ครบ 10,000,000 mAh รับ Solar Power Bank 13 -

กกพ. ชวนคนรุ่นใหม่ประหยัดไฟออนไลน์ให้ครบ 10,000,000 mAh รับ Solar Power Bank

ถึงเวลาแก้ปัญหาวิกฤติพลังงาน กกพ. ชวนคนรุ่นใหม่ถ่ายภาพกับแสงอาทิตย์ รับ Solar Power Bank


ปัญหาวิกฤติพลังงานและสิ่งแวดล้อม นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั่วโลกได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการใช้พลังงานทางเลือกที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ที่เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นเรื่อยๆ ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด และตอบรับเทรนด์ผู้บริโภคสายกรีน ที่มองว่าปัญหาวิกฤติพลังงานเป็นเรื่องใหญ่ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาดังกล่าว

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้คนทั่วไปมองว่าการรักษ์โลกและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนเข้าถึงได้ หนึ่งในนั้นคือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องกิจการไฟฟ้าเป็นหลัก เช่น การออกใบอนุญาตสำหรับผลิตไฟฟ้าหรือดูแลควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆ ไม่เพียงเท่านั้น กกพ. ยังให้ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานทางเลือก อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ ซึ่งกกพ. ได้ริเริ่มโครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” มาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2562 เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาพลังงานสะอาด สร้างความยั่งยืนให้กับการใช้พลังงานของประเทศ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ไฟฟ้าทุกช่วงอายุ

โครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ขับเคลื่อนภายใต้คอนเซปต์ Power of Me, Power of We ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการสร้างความเข้าใจ และส่งพลังสู่คนรุ่นใหม่ผ่าน Social Media เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และหันมาใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ Power of Me สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานสะอาด ส่วนที่สอง Power of We สร้างการตระหนักรู้และการลงมือทำอย่างจริงจัง เมื่อทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน จากพลังงานจุดเล็กๆ ก็กลายเป็นระดับมหภาคที่ได้รับความร่วมมือจากคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ

เนื่องด้วยกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen M ที่คุ้ยเคยกับโลกออนไลน์เป็นอย่างดี มีสมาร์ทโฟน และ Power Bank เป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น กกพ. จึงตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วยการจัดกิจกรรม “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ชวนทุกคนมารวมพลังประหยัดพลังงานแบบออนไลน์ให้ครบ 10,000,000 mAh (มิลลิแอมป์) ร่วมสะสมพลังงานให้ถึงเป้าหมายไปด้วยกันที่ เว็บไซต์ www.powerofwe.world ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ลุ้นรับ Solar Power Bank (พาวเวอร์แบงค์โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์) จำนวน 1,500 รางวัลอีกด้วย