เปิดรับสมัคร บุคคลที่สนใจอบรมวิชามัคคุเทศก์ อบรมไกด์ เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 2 13 -

เปิดรับสมัคร บุคคลที่สนใจอบรมวิชามัคคุเทศก์ อบรมไกด์ เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัคร บุคคลที่สนใจโครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 2


อบรมที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร

อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 (ลงรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต ทางออก 5 )

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

ระยะเวลาในการอบรม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 – 655 – 1100