FTREIT โชว์ฟอร์มเหนือประกาศจ่ายเงินปันผล 0.6680 บาทต่อหน่วยทรัสต์ พร้อมกวาดรายได้รวมกว่า 2,807 ล้านบาท เติบโต 30.9% จากปีก่อน 13 -

FTREIT โชว์ฟอร์มเหนือประกาศจ่ายเงินปันผล 0.6680 บาทต่อหน่วยทรัสต์ พร้อมกวาดรายได้รวมกว่า 2,807 ล้านบาท เติบโต 30.9% จากปีก่อน

  • FTREIT โชว์ผลประกอบการปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)  ดีเกินคาด โดยมีรายได้รวม 2,807.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.9  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
  • ไตรมาสที่ 4 รอบปีงบประมาณ 2562 ได้ประกาศจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจำนวน 0.1670 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมตลอดรอบปีงบประมาณ 2562 จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนไปทั้งสิ้น 0.6680 บาท หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 4.7  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
  • เผยอัตราการเช่าอยู่ในระดับดีเยี่ยมที่ร้อยละ 83.1 โดยมีอายุสัญญาเช่าเฉลี่ยคงเหลือ 2.33 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยปีงบประมาณ 2562 สามารถรักษาอัตราการต่ออายุสัญญาเช่าอยู่ที่ร้อยละ85.8
  •  เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้กองทรัสต์อย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าลงทุนในทรัพย์สินจากกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย และสินทรัพย์นอกกลุ่มบริษัท มูลค่ารวม 3,201 ล้านบาท

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  FTREIT ประกาศผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน 12 เดือน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 “ข้อมูลเพิ่มเติม”  และ ผลประโยชน์ตอบแทนจากผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ว่า “ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562 FTREIT มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,807.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้รวมในช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าที่ 2,145.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.9  และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิจำนวน 1,739.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6  เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้รวมและรายได้จากการลงทุนสุทธินั้นเพิ่มขึ้นจากการที่กองทรัสต์ได้ทำการลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพสูงซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ทำเลยุทธศาสตร์จากกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตลอดจนทรัพย์สินนอกกลุ่ม รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นกว่า 3,201 ล้านบาท นอกจากนี้กองทรัสต์ยังได้ทำการลงทุนต่อเติมขยายพื้นที่โรงงานกว่า 1,700 ตารางเมตรในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยองจังหวัดระยอง


ในขณะเดียวกันกองทรัสต์มีอัตราการเช่าพื้นที่เติบโตขึ้นแตะร้อยละ 83.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สูงขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 79.2 ซึ่งเกิดจากการที่ทางกองทรัสต์มีผู้เช่าพื้นที่เพิ่มเติมมากขึ้นโดยผู้เช่าหลักอยู่ในกลุ่ม อีเล็คทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลจิสติคส์ อีกทั้งยังมีอัตราการต่ออายุสัญญาเช่าอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 85.8

ในปีงบประมาณ 2562 กองทรัสต์ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.6680 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่มากกว่าปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 4.7

“ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เรามุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวผ่านการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งโดยรักษาอัตราการต่อสัญญาเช่า และอัตราการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้า (Occupancy Rate) ให้อยู่ในระดับที่สูง ซึ่งเรามั่นใจว่า จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง และยังคงเดินหน้าหาโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพเพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ FTREIT ในปี 2563 ต่อไป” นายพีระพัฒน์ กล่าวสรุป

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FIRM

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์  (ประเทศไทย) จำกัด (FIRM)  เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 โดยเป็นบริษัทในกลุ่ม Non-financial ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT โดย FIRM มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้สามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง ซึ่งไม่ได้จำกัดการลงทุนเฉพาะทรัพย์สินในกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) เท่านั้น แต่ยังพิจารณาการลงทุนทรัพย์สินคุณภาพจากนอกกลุ่มด้วย นอกจากนี้ยังมองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่กองทรัสต์ ผ่านวิธีการลงทุนในลักษณะต่างๆ เช่น การขายและเช่ากลับ (Sale & Leaseback) การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินโดยการปรับปรุงคุณภาพทรัพย์และพื้นที่เช่า (Asset Enhancement Initiative) ฯลฯ ภายใต้การบริหารงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานที่เปี่ยมด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม  www.ftreit.co.th หรือ  www.frasersproperty.co.th

เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT


ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่า ทีรีท (TREIT) เป็นกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้นกว่า 39,049 ล้านบาท  ปัจจุบันมีจำนวนทรัพย์สินที่เป็นอาคารโรงงาน และคลังสินค้ารวมทั้งสิ้น 554 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่กว่า 1.68 ล้านตารางเมตร ซึ่งเป็นทรัพย์สินคุณภาพสูงที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ อยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ และพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี มาพร้อมผู้เช่าที่เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) มากกว่าร้อยละ 83 ขณะเดียวกันยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรทติ้งที่ระดับ A/Stable ซึ่งถือว่าเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุดสำหรับกองทรัสต์ในประเทศไทย

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม  www.ftreit.co.th