ชวนช้อปปิ้ง สินค้านวัตกรรมอาหารแปรรูปภาคเหนือ 13 -

ชวนช้อปปิ้ง สินค้านวัตกรรมอาหารแปรรูปภาคเหนือ

สิงหานี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ชวนทุกท่าน หลบฝนไปซ้อปปิ้งสินค้านวัตกรรมอาหารแปรรูป เกษตรแปรรูปจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง รวมกว่า 100 บูธ จากโครงการ Northern Inno Showcase พบกับนิทรรศการ กิจกรรมนาทีทองจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ และการแข่งขันทำอาหาร และอีกมากมาย


23-25 สิงหาคม 2562
ในงาน New North Expo 2019 Food&Lifestyle
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/NorthernInnoShowcase2019/
#NorthernInnoShowcase
#NewNorthExpo2019FoodAndLifestyle