ฟิลิปปิน แอร์ไลน์ส คว้ารางวัลสายการบินที่มีการพัฒนาดีที่สุดโลก 13 -

ฟิลิปปิน แอร์ไลน์ส คว้ารางวัลสายการบินที่มีการพัฒนาดีที่สุดโลก

ฟิลิปปิน แอร์ไลน์ส คว้ารางวัลสายการบินที่มีการพัฒนาดีที่สุดโลก
จากสกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอรไลน์ อวอร์ด ประจำปี 2562


สายการบินฟิลิปปิน แอร์ไลน์ส คว้ารางวัล สายการบินที่มีการพัฒนาดีที่สุดโลก (World’s Most Improved Airline Award) จากสกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอรไลน์ อวอร์ด ประจำปี 2562 ในฐานะผู้ให้บริการที่ประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดที่สุดในด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการจากการสำรวจสายการบินชั้นนำกว่า 350 สายการบินทั่วโลก

รางวัลระดับโลกนี้ได้รับการตัดสินโดยองค์กรประเมินการขนส่งทางอากาศระดับโลก สกายแทร็กซ์ (Skytrax) และได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการใน ในงานประกาศผลรางวัล สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด (Skytrax World Airline Awards 2019) ซึ่งจัดขึ้น ณ งานปารีสแอร์โชว์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา
สกายแทร็กซ์ ยังได้มีการเปิดเผยถึงการจัดอันดับในหมวดอื่น ๆ ซึ่งสายการบินฟิลิปปิน แอร์ไลน์ส ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการบิน 1 ใน 30 สายการบินของโลก (Airline in the world) เพิ่มขึ้น 19 อันดับ จากอันดับที่ 49 ในปี 2561 และเพิ่มขึ้นมา 60 อันดับ จากอันดับที่ 90 ในปี 2556 นอกจากนี้สายการบินฟิลิปปิน แอร์ไลน์ส ยังได้รับการจัดอันดับในหมวดที่สำคัญ ๆ ได้แก่

1. อันดับที่ 10 สายการบินที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกบนชั้นธุรกิจดีที่สุดในโลก
(World’s Best Business Class Comfort Amenities)
2. อันดับที่ 10 สายการบินที่มีพนักงานให้บริการดีที่สุดในเอเชีย (Best Airline Staff in Asia)
3. อันดับที่ 11 สายการบินที่มีพนักงานให้บริการบนเครื่องบินดีที่สุดในโลก (World’s Best Cabin Crew)
4. อันดับที่ 11 สายการบินที่มีการให้บริการภายในท่าอากาศยานดีที่สุดในโลก (World’s Best Airport Services)
5. อันดับที่ 11 สายการบินที่มีชั้นประหยัด พรีเมี่ยม ดีที่สุดในโลก (World’s Best Premium Economy Class)
6. อันดับที่ 14 สายการบินที่มีชั้นประหยัดดีที่สุดในโลก (World’s Best Economy Class)
สายการบินฟิลิปปิน แอร์ไลน์ส ยังได้เข้ารับการตรวจสอบคุณภาพในด้านต่าง ๆ จากสกายแทร็กซ์ เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2561 และมกราคม 2562 ซึ่งสายการบินยังคงได้รับการรับรองให้เป็นสายการบินระดับโลก ระดับ 4 ดาว (4-Star Global Airline) ต่อเนื่องจากปี 2561

รางวัลเวิลด์ แอรไลน์ อวอร์ด ก่อตั้งโดยสกายแทร็กซ์ ในปี 2542 ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็น “รางวัลออสการ์” ของอุตสาหกรรมการบินเพื่อค้นหาสายการบินที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด การคัดเลือกผู้ชนะนั้นผ่านการสำรวจความคิดเห็นจากนักเดินทางมากกว่า 20 ล้านคน ครอบคลุมกว่า 100 สัญชาติ และสายการบิน 335 สายการบิน นับว่าเป็นการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในปี 2561 เป็นครั้งแรกที่สายการบินฟิลิปปิน แอร์ไลน์ส ได้รับการจัดให้เป็นสายการบินระดับโลก ระดับ 4 ดาว จากสกายแทร็กซ์ พร้อมกับรางวัลสายการบินที่มีการพัฒนาดีที่สุดโลก ลำดับที่ 2 และสายการบินที่มีห้องโดยสารสะอาดที่สุด 30 อันดับแรก รางวัลเหล่านี้เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพของสายการบินในด้านเครื่องบินที่นำมาให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และภาพรวมในการให้บริการ นอกเหนือจากการพัฒนาประสิทธิภาพของสายการบินในด้านอื่นๆ