นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ ห่วงใยลูกบ้านบลูลากูน 2 และไอฟีลบางนา ฉีดพ่นหมอกควัน ลดปัญหาไข้เลือดออก 13 -

นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ ห่วงใยลูกบ้านบลูลากูน 2 และไอฟีลบางนา ฉีดพ่นหมอกควัน ลดปัญหาไข้เลือดออก

บริษัท นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรย่านบางนา ห่วงใยสุขภาพลูกบ้านหมู่บ้านบลูลากูน 2 บางนา – วงแหวน และหมู่บ้านไอฟีล บางนา หลังกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศพบโรคไข้เลือดออกระบาดครั้งใหญ่ เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี จึงเข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด พร้อมแนะนำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อยับยั้งปัญหาไข้เลือดออกเพื่อทุกคนในครอบครัว ณ หมู่บ้านบลูลากูน 2 บางนา – วงแหวนและหมู่บ้านไอฟีล บางนา