มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดงาน Creative Media Exhibition อีกครั้งเพื่อโชว์กึ๋นนักศึกษาไทย พร้อมการบรรยายหัวข้อ Digital Business & Startup 13 -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดงาน Creative Media Exhibition อีกครั้งเพื่อโชว์กึ๋นนักศึกษาไทย พร้อมการบรรยายหัวข้อ Digital Business & Startup

โครงการร่วมบริหารหลักสูตร ศล.บ.มีเดียอาตส์ และหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีนโยบายให้จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้ผู้แสดงผลงานและผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมผลงาน และมีการพบปะแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ผ่านผลงานความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ใน ยุคดิจิทัล 4.0 ที่เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจและการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยงานนิทรรศการครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ Promotion area (ลานหน้า Uniqlo) ชั้น 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 โดยไฮไลท์ของงานปีนื้ที่เยาวชนและผู้ประกอบการไทยไม่ควรพลาดคือ กิจกรรม Show and Share ของ นายปัญญ์  ปีติเจริญธรรม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย เจ้าของผลงาน “มือปราบแดนสิงห์” ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ โปรแกรมเพื่อความบันเทิงในรูปแบบของเกมส์ NSC 2019 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และการบรรยายหัวข้อ Digital Business & Startup โดยคุณธีรกร อานันโทไทย, Chief Technical Officer (CTO) และ Co-founder บริษัท โกลบิชอคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00น. สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/MDT.MediaTechnologyKMUTT/