ก.ล.ต. พร้อมให้บริการประชาชนในงาน Money Expo 2019 13 -

ก.ล.ต. พร้อมให้บริการประชาชนในงาน Money Expo 2019

ก.ล.ต. เปิดสถานีลงทุนในงาน Money Expo 2019 ภายใต้แนวคิด ชีวิตที่ดี เริ่มได้ด้วยการวางแผนลงทุน และเชิญชวนประชาชนทั่วไป มาใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุนที่จะให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของชีวิต พร้อมทั้งบริการติดตามดูแลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง  ณ บูธ M1 ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


ที่ผ่านมา ประชาชนในวัยทำงานจำนวนมากยังไม่เห็นความสำคัญของการวางแผนการลงทุนเพื่อเป้าหมายชีวิตในระยะยาว หรือบางส่วนเห็นความสำคัญแต่ยังขาดคำแนะนำในการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง จึงเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ประชาชนจะมีเงินไม่เพียงพอสำหรับรองรับคุณภาพชีวิตที่ดียามสูงวัย ก.ล.ต. ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการให้คำแนะนำอย่างมีคุณภาพ และครบวงจร ผ่านโครงการ

“5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาช่วยในการวางแผนและติดตามการลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุน

ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 “Money Expo 2019” นี้ ก.ล.ต. ได้ร่วมออกบูธในรูปแบบสถานีลงทุน (Investment Terminal) ที่มีเครื่องมือให้ประชาชนตรวจสอบความต้องการของตนเอง รวมทั้งเลือกรับคำแนะนำและใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ที่จะมาร่วมให้คำแนะนำในบูธนี้

การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อความมั่นคงทางการเงินใน
ระยะยาว เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาว

ขอเชิญสัมผัสประสบการณ์วางแผนการลงทุนได้ที่สถานีลงทุน ที่บูธ ก.ล.ต. (M1) ภายในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 “Money Expo 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี