กิจกรรม “Co-Future Dialogue อนาคตสร้างได้ก่อนวัยเกษียณ” ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. 13 -

กิจกรรม “Co-Future Dialogue อนาคตสร้างได้ก่อนวัยเกษียณ” ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมพิเศษ “Co-Future Dialogue อนาคตสร้างได้ก่อนวัยเกษียณ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเข้าสู่สังคมสูงวัยในปี 2564 ทั้งตัวผู้สูงอายุ บุคคลรอบข้างที่กำลังดูแลผู้สูงอายุและคนวัยทำงานที่กำลังจะเข้าสู่ชีวิตหลังวัยเกษียณ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมในอนาคต


ในปี 2564 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคและอุบัติเหตุต่างๆ ตามมา เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เคยหกล้มในบ้าน และมีผู้สูงอายุที่ต้องนอนติดเตียงอยู่บ้านทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วนและไม่สามารถช่วยตนเองได้เลย

มาร่วมเสวนาหัวข้อ Co-Future Dialogue อนาคตสร้างได้ ก่อนวัยเกษียณ”

กับวิทยากรและพิธีกรรับเชิญ 4 ท่าน

.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญและทำการศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุ

อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ เจ้าของหนังสือ “เดินสู่อิสรภาพ” อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณพรพิมล ฉิมสกุล คุณแม่เลี้ยงเดี่ยววัย “ทำงาน” ที่ต้องดูแลคุณแม่ที่เป็นโรค “สมองเสื่อม”

คุณประสาน อิงคนันท์ (ผู้ดำเนินรายการ) พิธีกรรายการ“ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี”


นอกจากนี้ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมไปกับละครแทรกสด (Forum Theater) เพื่อสร้างความตระหนักชีวิตวัยทำงาน ให้พร้อมรับมือชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพและมีความสุข ทั้งเรื่องสุขภาพที่ดี การส่งเสริมความรักในครอบครัว  โดยทุกท่านสามารถออกแบบละครและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองและสังคมอย่างอย่างเป็นไปได้

อีกทั้งภายในกิจกรรมจะมีบูธ “การออมเงินเพื่อการเกษียณ” โดยสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทุกได้เตรียมความพร้อมทางการเงินอย่างถูกต้อง

เรียนเชิญวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 12.30-16.30 น.

ณ ห้อง Green ชั้น B1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

สำรองที่นั่งล่วงหน้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียนออนไลน์ https://1th.me/ijeX

โทรศัพท์ 093-124-6914
โทรสาร 02-343-1552
(วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

(วันเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.)

Email : [email protected]

***รับจำนวนเพียง 70 ที่นั่ง เท่านั้น***