คอนเสิร์ต Russian Virtuosity 13 -

คอนเสิร์ต Russian Virtuosity

แม้ว่าจะทรงมีภารกิจหลายประการแต่ได้ทรงใส่พระทัยให้การส่งเสริมในด้านดนตรีอย่างจริงจัง พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จะทรงเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร อย่างเป็นทางการ ในรายการ Russian Virtuosity ซึ่งจัดขึ้นโดยวงดุริยางค์รอยัล แบงค์คอก ซิมโฟนี ออเคสตร้า(RBSO)  ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและผู้สนับสนุน ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 20.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม  ยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯและคณะผู้จัดงานเป็นอย่างยิ่ง