มิวเซียมสยามเชิญร่วมฟังบรรยายวังหน้านฤมิตจากประวัติศาสตร์สู่นิทรรศการในพื้นที่ 13 -

มิวเซียมสยามเชิญร่วมฟังบรรยายวังหน้านฤมิตจากประวัติศาสตร์สู่นิทรรศการในพื้นที่

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery Museum) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายด้านพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ ในหัวข้อ “วังหน้านฤมิตจากประวัติศาสตร์สู่นิทรรศการในพื้นที่”  โดย “คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซน” นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ช่วยราชการที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และผู้อำนวยการโครงการและนิทรรศการ “วังน่านิมิต” ร่วมบรรยายความเป็นมาและเบื้องหลังก่อนจะเป็น ‘นัยระนาบนอก อินซิทู: แปลงร่างอดีต ในหลืบแห่งปัจจุบัน’ (In Situ from the Outside: Reconfiguring the Past in Between the Present)  ซึ่งเป็นนิทรรศการจะบอกเล่าพื้นที่วังหน้าที่เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์นิทรรศการในประเทศไทย ด้วยการร้อยเรียงเรื่องและการเล่าถึงประวัติศาสตร์  วิธีการความคิด และกระบวนการที่หลากหลาย  โดยการบรรยายครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) *ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/j1cMCy หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-225-2777 ต่อ 431, 432