มิวเซียมสยาม เชิญร่วมกิจกรรม Museum inFocus 2019 13 -

มิวเซียมสยาม เชิญร่วมกิจกรรม Museum inFocus 2019

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery Museum) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Museum inFocus 2019 เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานด้านพิพิธภัณฑ์และความสำคัญของจดหมายเหตุ ใน 2 หัวข้อเสวนา ได้แก่ “ทัศน” จดหมายเหตุ : แผนที่ ภาพถ่ายกับการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม โดย ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอเรื่องราวของการค้นคว้าและอ่านหลักฐานจดหมายเหตุจากรูปถ่าย แผนที่ หรือวัตถุดิบ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และ “จากจดหมายเหตุถึงผู้ชม” : ว่าด้วยการทำสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะ โดย คุณอมรเทพ สันติอโนทัย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ว่าด้วยเรื่องของแนวคิดและวิธีการทำสื่อเพื่อเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์, นักการศึกษา, ครู,  ตลอดจนผู้ที่สนใจในด้านประวัติศาสตร์  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://goo.gl/FvpfFJ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ โทร. 02- 225-2777 ต่อ 431, 432