ไทยสมายล์จัดโปรโมชั่น Smile Day 03.03 เอาใจนักเดินทาง 13 -

ไทยสมายล์จัดโปรโมชั่น Smile Day 03.03 เอาใจนักเดินทาง

ไทยสมายล์จัดโปรโมชั่น Smile Day 03.03 เอาใจนักเดินทาง


สายการบินไทยสมายล์ จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ Smile Day 03.03 เอาใจนักเดินทาง โดยเส้นทางภายในประเทศ ราคาเริ่มต้น 1,150 บาท/ท่าน/เที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว) และเส้นทางระหว่างประเทศ ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท/ท่าน/เที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว) เมื่อสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ www.thaismileair.com ในวันที่ 3-5 มีนาคม 2562 นี้เท่านั้น ทั้งนี้ เส้นทางภายในประเทศ สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 เส้นทางระหว่างประเทศ สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 นอกจากนี้ ผู้โดยสารไทยสมายล์จะได้รับบริการอาหารบนเครื่อง จองที่นั่งล่วงหน้า และบริการฟรีน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด 40 กิโลกรัม สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1181 หรือ 02-118-8888