"ร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายการเดินทางแบบรักษ์โลกในมุมมองของคุณ! 13 -

“ร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายการเดินทางแบบรักษ์โลกในมุมมองของคุณ!

“ร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายการเดินทางแบบรักษ์โลกในมุมมองของคุณ!


วิธีการร่วมสนุก
1. แชร์ภาพถ่ายการเดินทางแบบรักษ์โลกในมุมมองของคุณ
2. โพสต์ร่วมสนุกได้ 2 ช่องทาง คือ Instagram หรือ Facebook ของตัวคุณเอง
3. บรรยายใต้ภาพสั้นๆ ที่สอดคล้องกับภาพถ่ายพร้อมแฮชแท็ก
#Transportandclimatechange และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะเพื่อให้ทีมงานสามารถเข้าถึงภาพถ่ายของคุณ

เกณฑ์การตัดสิน
• ความสอดคล้องกับแนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์โลก”
• ภาพถ่ายและคำบรรยายกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ภาพถ่ายต้องเป็นภาพที่สะท้อนลักษณะการเดินทางในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินเท้า การปั่นจักรยาน การเดินทางโดยรถสาธารณะ รถไฟฟ้า รถยนต์ที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “การเดินทางแบบรักษ์โลก”
2. ผู้จัดงานจะคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมจากทั้ง 2 ช่องทาง
3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้กล้องถ่ายรูปชนิดใดก็ได้และไม่จำกัดจำนวนภาพถ่าย
4. ภาพถ่ายที่เข้าร่วมจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายเองเท่านั้น หากพบว่ามีการคัดลอกมาจากที่หนึ่งที่ใดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
5. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล ต่อ 1 คนเท่านั้น
6. ผู้เข้ารอบต้องแสดงตนพร้อมบัตรประชาชนและสื่อที่แสดงตนว่าเป็นเจ้าของภาพถ่ายในวันมารับรางวัล
7. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ผู้จัดงานใช้ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันตามดุลยพินิจ รวมถึงอนุญาตให้เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ควบคุมหรือใช้ในกิจการงานต่างๆ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
8. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ และผู้จัดงานไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะเรียกร้องอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือเหตุต่อเนื่องที่ทางผู้จัดงานได้ทำการการยกเลิกหรือหยุดกิจกรรมนี้
9. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นในทุกกรณี
10. คำตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่อาจฟ้องร้อง หรือเอาผิดได้
11. ภาพถ่ายที่ใช้ร่วมสนุกในกิจกรรมจะถูกนำมาจัดแสดงในวันงาน

ระยะเวลาร่วมสนุกและการประกาศผล
• ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 14 มกราคม 2562 (ปิดรับเวลา 23:59 น. ของวันที่ 14 มกราคม 2562)
• ประกาศผลผู้เข้ารอบการตัดสินจำนวน 4 รางวัล ในวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. ทางเฟซบุ๊คเพจ GIZ Thailand
• ผู้เข้ารอบจะต้องส่งข้อความมาทางกล่องข้อความบนหน้าเพจ GIZ Thailand เพื่อแจ้งชื่อ- นามสกุล ที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 22:00 น. หากผู้เข้ารอบที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับมาภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
• มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดในวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

ของรางวัลและการคัดเลือกผู้เข้ารอบ
ผู้จัดงานจะคัดเลือกผู้เข้ารอบที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขเพื่อรับของรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล โดยแบ่งของรางวัลออกเป็น
• รางวัล Popular Vote (Most Share) โดยนับจากยอด Share สูงสุด จะได้รับบัตรแมงมุมมูลค่า 1,000 บาท และบัตรของขวัญมูลค่า 5,000 บาท (รางวัลนี้นับจากยอด Share สูงสุดใน Facebook เท่านั้น หากมีจำนวน Share เท่ากันจะนำยอด Like มาพิจารณาประกอบในการให้รางวัล)

และรางวัลตัดสินจากคณะกรรมการ
• รางวัลที่ 1 จะได้รับบัตรแมงมุมมูลค่า 1,000 บาท และบัตรของขวัญมูลค่า 4,000 บาท
• รางวัลที่ 2 จะได้รับบัตรแมงมุมมูลค่า 1,000 บาท และบัตรของขวัญมูลค่า 2,000 บาท
• รางวัลที่ 3 จะได้รับบัตรแมงมุมมูลค่า 1,000 บาท และบัตรของขวัญมูลค่า 1,000 บาท”