หมุดถนนแบบโซลาร์เซลล์ (Solar Road Stud) แบรนด์ Dpark เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์จราจร 13 -

หมุดถนนแบบโซลาร์เซลล์ (Solar Road Stud) แบรนด์ Dpark เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์จราจร

หมุดถนนแบบโซลาร์เซลล์ (Solar Road Stud)


ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนหมุดสะท้อนแสงแบบเก่า ซึ่งหมุดสะท้อนแสงแบบเก่า จะถูกจำกัดระยะทางในการมองเห็นซึ่งใช้ไฟหน้ารถยนต์เพื่อกำหนดระยะการมองเห็น จะมีข้อจำกัดและทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย และด้วยเหตุนี้เองจึงนำเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ มาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยนำอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการเปล่งแสงและสว่างได้ด้วยตัวเอง เพื่อกำหนดแนวเขตถนนได้ตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องอาศัยหลักการสะท้อนแสงแบบเดิมๆ

โทร: 02-105-4034 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: http://dparktraffic.com/
#Dpark #dparktraffic #อุปกรณ์จราจร