โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม 13 -

โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

โรคเบาหวาน เป็นภาวะที่ในร่างกายมีระดับน้ำตาลสูงผิดปกติ และเป็นโรคเรื้อรัง ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของผนัง หลอดเลือดทั่วร่างกาย เช่น ไต หลอดเลือหัวใจ และตา เป็นต้น เมื่อหลอดเลือดที่ตามีความเสื่อมเกิดขึ้น อาจทำให้เกิดการรั่วผิด ปกติของของเหลวต่างๆ เช่น ไขมัน เลือด ทำให้เกิดจอประสาทตาบวม เลือดออกวุ้นตา จอประสาทตาเกิดผังผืด และหลุดออก ส่งผลให้การมองเห็นแย่ลง และถึงขั้นตาบอด


วิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมโรคเบาหวานและช่วยให้ตายังคงมีสุขภาพดี มีดังนี้
– ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต และคอเลสเตอรอล หรือเรียกอีกอย่างว่า การใช้หลักการ ABCs
– ถ้าผู้ป่วยสูบบุหรี่ แนะนำให้ข้ารับการช่วยเหลือ เรื่องการเลิกสูบบุหรี่
และเมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน ควรได้รับการตรวจตาทันทีที่ได้รับการวินิจฉัยโรค และผู้ป่วยเบาหวาน ที่ตั้งควรรภ์ ควรได้รับการตรวจตาตั้งแต่ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ และตรวจต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการตั้ง ครรภ์ส่งผลให้จอตาเสื่อมจากเบาหวานแย่ลงได้ โดยการตรวจเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ต้องได้รับการตรวจโดยจักษุแพทย์เท่านั้น ผู้ป่วยต้องได้รับการหยอดยาขยาย ม่านตาก่อนรับการตรวจประมาณ 3-4 ครั้ง โดยหยอดห่างกันทุก 15 นาที เมื่อตรวจตาเสร็จ ตาจะมั่วประมาณ 4-6 ชั่วโมง และ เมื่อยาหมดฤทธิ์ การมองเห็นจะกลับสู่ภาวะปกติ

ปรึกษาปัญหาเบาหวานขึ้นจอประสาทได้ที่ ศูนย์ตา ชั้น 6 โรงพยาบาลสุขุมวิท โทร. 02-391 0011 ต่อ 601 , 602

ปรึกษาปัญหาโรคเบาหวานได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1B โรงพยาบาลสุขุมวิท โทร. 02-391 0011 ต่อ 225 , 226 , 227