Strawbees สื่อการเรียนรู้จากสวีเดน คว้ารางวัลสื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม Nordic Edtech Award 13 -

Strawbees สื่อการเรียนรู้จากสวีเดน คว้ารางวัลสื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม Nordic Edtech Award

Strawbees จากสวีเดนได้รับรางวัลสุดยอดสื่อการเรียนการสอน Nordic Edtech Award 2018 ในงาน  Oslo Innovation Week ณ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่สื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุดจากประเทศในกลุ่มนอร์ดิก หรือประเทศที่อยู่ในโซนยุโรปเหนือ ได้แก่ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน


สื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุดจากแต่ละประเทศ ได้ถูกคัดเลือกมาเพื่อให้ทางคณะกรรมการตัดสินความเป็นที่สุดในด้านของสื่อการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ง่าย คุณภาพของสื่อ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และความมีประสิทธิผลของการเรียนรู้

Strawbees เป็นสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาผ่านการปฏิบัติจริง โดยใช้โครงสร้างและการโค้ดดิ้งในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เน้นให้ผู้เรียนฝึกการคิดเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ ซึ่งในประเทศไทยทางบริษัท อักษร เนกซ์ เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่าย เพื่อให้เด็กมีโอกาสใช้สื่อนวัตกรรมทางศึกษาที่มีคุณภาพ ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ฝึกฝนทักษะการออกแบบ ผ่านการประกอบโครงสร้างพลาสติกเข้ากับตัวเชื่อมต่อออกแบบพิเศษ ให้เชื่อมต่อได้หลายลักษณะและรอบทิศทาง สามารถพับงอได้ ที่มาพร้อมกับชุดสมองกล Quirkbot สำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ด้าน Coding ออกแบบมาให้ง่ายต่อการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ปราศจากความซับซ้อน เตรียมความพร้อมด้าน Digital Literacy ให้แก่ผู้เรียน

ติดตามกิจกรรมการอบรมและการเรียนรู้สนุก ๆ ได้ที่ Facebook: Aksorn Learnspace

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายการตลาด 0-2960-1799 ต่อ 205