งานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มอิงฟ้าล้านนาตะวันออก 13 -

งานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มอิงฟ้าล้านนาตะวันออก

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ยกขบวนจากดอยสู่แดนดินถิ่นอีสานใต้ ในงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มอิงฟ้าล้านนาตะวันออก พบกับ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูปการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่  ชมนิทรรศการเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมบูธให้คำปรึกษาด้านการเกษตร การเจรจาธุรกิจ ชมการแสดงจากศิลปินล้านนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม และลุ้นรับของรางวัลมากมาย ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EasternLannaAgriculturalProducts/