การแข่งขันประกวดทำเพจ FB ชิงทุนการศึกษาและทัศนะศึกษาที่ทวีปยุโรปทั้งทีม 13 -

การแข่งขันประกวดทำเพจ FB ชิงทุนการศึกษาและทัศนะศึกษาที่ทวีปยุโรปทั้งทีม

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Wake Up Media ปีที่ 3 “ทำเพจปัง ไปยุโรป” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท พร้อมทริปทัศนศึกษา ณ ทวีปยุโรป


กติกาการสมัคร

  • ผู้สมัคร : นักเรียนกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสังกัดโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สามารถรวมสมาชิกจากต่างสถาบันได้ ทีมละ 1 เพจ
  • สมัครเป็นทีมร : ทีมละ 4 คน สำหรับระดับมัธยมปลายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และเป็นผู้ส่งใบสมัคร สำหรับระดับมหาวิทยาลัยไม่ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา
  • การส่งเข้าประกวดร : สถาบันการศึกษาสามารถสนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
  • การสมัครร : ผู้สมัครกรอกรายละเอียดการสมัคร ผ่าน http://www.vstarproject.com/vstarproject/page/wakeupmedia.php

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กันยายน 2561