“ที่นอนดาร์ลิ่ง”ผลิตภัณฑ์ที่นอนและเครื่องนอนของไทย ที่เชื่อถือได้มานานกว่า 50 ปี 13 -

“ที่นอนดาร์ลิ่ง”ผลิตภัณฑ์ที่นอนและเครื่องนอนของไทย ที่เชื่อถือได้มานานกว่า 50 ปี

“ที่นอนดาร์ลิ่ง”ผลิตภัณฑ์ที่นอนและเครื่องนอนของไทย


ที่เชื่อถือได้มานานกว่า 50 ปี

บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด พิสูจน์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ไทย ที่มุ่งสร้างแบรนด์“ที่นอนดาร์ลิ่ง”อย่างจริงจังนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2504 ภายใต้แนวคิดที่ชัดเจน 5 ประการ

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสู่การผลิตที่นอนและเครื่องนอนแต่ละรุ่น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการเลือกใช้วัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บและการทำลาย ฯลฯ

ตอบสนองความต้องการการใช้ที่นอนและเครื่องนอนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ปัจจุบันจึงมีที่นอนและเครื่องนอนให้เลือกใช้มากกว่า 200 รายการ

ภายใต้แนวคิดความสุขเกิดขึ้นได้ในการทำงาน โรงงานผลิต ณ จังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่กว่า 40 ไร่ จึงเป็นโรงงานต้นแบบที่พนักงานกว่า 250 คน ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อความสุขของลูกค้าทั่วโลก

การคืนกำไรสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ คือหนึ่งในแนวทางสำคัญ ที่ถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารรุ่นแรก สู่ผู้บริหารรุ่นต่อมาเพื่อยึดถือเป็นแนวทางและปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะการให้คือกำไรที่ไม่รู้จบ


แนวคิดดังกล่าวจึงทำให้“ที่นอนดาร์ลิ่ง”ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั่วโลก ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่นอนและเครื่องนอนของไทยที่เชื่อถือได้มานานกว่า 50 ปี (THAILAND’S TRUSTED MATTRESS FOR MORE THAN 50YEARS) นอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอนของไทยรายแรกและรายเดียว
ที่ได้รับรางวัลแบรนด์ไทยดีเด่นเพื่อการส่งออกปี 2017 (PM AWARD BEST THAI BRAND) ปัจจุบัน“ที่นอนดาร์ลิ่ง” เป็นหนึ่งในผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและผู้ส่งออกที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน
สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์“ที่นอนดาร์ลิ่ง” ของบริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด ติดต่อที่โทร. 020728859 มือถือ : 0891431339 หรือ www.darling.co.th