กัลฟ์ (Gulf) ฉลุยสร้าง 5,000 MW ดันโรงไฟฟ้าเข้าระบบปี 65 13 -

กัลฟ์ (Gulf) ฉลุยสร้าง 5,000 MW ดันโรงไฟฟ้าเข้าระบบปี 65

สนพ.ยัน กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซ 5,000 เมกะวัตต์ได้ตามแผน

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กำลังผลิตไฟฟ้าใหม่จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ Gulf รวม 5,000 เมกะวัตต์ ที่จะเป็นกำลังผลิตใหม่ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP (Power Development Plan 2558-2579) ฉบับที่ใช้ในปัจจุบันนั้นยังคงดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำลังผลิตดังกล่าวจะเริ่มผลิตไฟฟ้าเข้าระบบสำหรับยูนิตแรกในปี 2565 และยูนิตที่ 2 ในปี 2568 ซึ่งโครงการทั้งหมดใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า


ส่วนกำลังผลิตใหม่โดยเฉพาะกำลังผลิตส่วนของ กฟผ.นั้นจะต้องรอความชัดเจนในการปรับแผน PDP แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถระบุได้ว่าจะมีการขยับเลื่อนกำลังผลิตออกไปหรือไม่ เพราะยังมีข้อกังวลในประเด็นปริมาณสำรองไฟฟ้า (re-serve margin) ที่ปัจจุบันสูงถึงร้อยละ 30 ในขณะที่ค่ามาตรฐานที่ใช้อยู่ที่ร้อยละ 15 เท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับแผน PDP ที่อยู่ระหว่างปรับปรุงใหม่ และ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กำหนดกรอบเวลาว่าจะต้องปรับปรุงแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 นั้น สนพ.ได้เริ่มขั้นตอนแรกไปแล้วคือ การจัดทำค่าพยากรณ์ไฟฟ้า (load forcase) ซึ่งมีปัจจัยเพิ่มเติมที่ต้องนำมาคำนวณร่วมด้วยคือ การขยายตัวของพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซลาร์รูฟท็อปที่เริ่มมีการติดตั้งบนหลังคาบ้านเพื่อลดการซื้อไฟฟ้าจากระบบปกติ และคาดว่าภายหลังจากมีการประกาศเงื่อนไขการซื้อ-ขายไฟฟ้าเพิ่มจากโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี รวมถึงการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และความต้องการใช้ไฟฟ้าในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อีกด้วย และคาดว่าแผน PDP จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาดังกล่าว

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ (Gulf) ดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมด และมีความพร้อมที่จะลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อให้เข้าระบบตามเวลาที่ระบุในสัญญา”

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ Gulf ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายของการระดมทุนครั้งนี้เพื่อใช้ลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท รวมถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคต

ปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4 โครงการ มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 4,772 เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็นกำลังผลิตตามสัดส่วนการเป็นเจ้าของอยู่ที่ 1,963.5 เมกะวัตต์ โดย กัลฟ์ฯ (Gulf) ยังมีแผนที่จะขยายโรงไฟฟ้าในประเทศ ทั้งนี้ในปี 2567 จะขยายกำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 6,353 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังผลิตตามสัดส่วนการเป็นเจ้าของ 4,365 เมกะวัตต์ ที่สุดในประเทศ