โรงพยาบาลธนบุรี เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา #เป็นห่วงนะ 13 -

โรงพยาบาลธนบุรี เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา #เป็นห่วงนะ

โรงพยาบาลธนบุรี เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา #เป็นห่วงนะ


ในโอกาสครบรอบ 41 ปี โรงพยาบาลธนบุรี ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ 5 ชุด ในช่วงไตรมาสที่ 2 ภายใต้คำว่า “เป็นห่วงนะ” โดยชุด Corporate มีความยาว 30 วินาที และเปิดตัวพร้อม ภาพยนตร์โฆษณา 4 ศูนย์การรักษาเฉพาะทาง ความยาว 1-2 นาที  กลยุทธ์หลักของการเปิดตัวโฆษณาใหม่นี้  นำเสนอในรูปแบบความอบอุ่น น่ารัก และยิ้มยิ้ม ผ่านตัวละครครอบครัวผู้เข้ารับการตรวจรักษาและบุคลากรของโรงพยาบาลในมุมมองที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงเน้นย้ำความใส่ใจในทุกรายละเอียดในการรักษาดูแลด้วยความเชี่ยวชาญให้กับคนไข้เสมือนเป็นคนในครอบครัว  โดยเจาะกลุ่มเป้าหมาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการตอกย้ำการก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ทาง รพ.ได้วางแผนการโฆษณาละประชาสัมพันธ์ไว้ครอบคลุมทั้งสื่อ online อาทิเช่น youtube facebook IG [email protected] Website และสื่อ mass อาทิเช่น วิทยุคลื่นเพลงและข่าว ทีวี และป้ายบิลบอร์ด