หลักสูตรใหม่!! ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่ 4.0 ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้.!! 13 -

หลักสูตรใหม่!! ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่ 4.0 ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้.!!

หลักสูตรใหม่! SPU SITI M.Ed. ป.โท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน สมัครวันนี้ รับทุน 20,000 บาท (ถึง 31 พ.ค.) “มุ่งเน้นพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ ในยุคสร้างสรรค์” 


 

“มุ่งเน้นพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ ในยุคสร้างสรรค์”

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่ 4.0

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท แล้ว..วันนี้!
สมัครวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561  พิเศษรับทุนศึกษาสูงสุด 20,000 บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ : ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ โทร. 084 102 4148

หรือศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้น 11อาคาร 11


โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3003-4

#SITI #SPU #M.Ed. #คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยศรีปทุม