BIG DATA SANDBOX พืนที่สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล ขนาดใหญ่ ...มหาศาล เครื่องมือขับเคลื่อน “สังคมไทย” บนฐานข้อมูลที่ไร้ขีดจำกัด 13 -

BIG DATA SANDBOX พืนที่สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล ขนาดใหญ่ …มหาศาล เครื่องมือขับเคลื่อน “สังคมไทย” บนฐานข้อมูลที่ไร้ขีดจำกัด

BIG DATA ในยุคดิจิทัล หมายถึงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเป็นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลทั้งของหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชนจากการให้บริการประชาชนและการดำเนินธุรกิจ อาทิ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำประปา ข้อมูลประชาชน ตลอดจนถึงข้อมูลสถิติต่างๆ ซึ่งเราสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินนโยบายและการบริหารราชการ ซึ่งการนำเทคโนโลยีของ Big Data เข้ามาใช้งานจะช่วยให้เราสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว แม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะมีความซับซ้อนและต้องการเทคนิคจำเพาะเจาะจง ก็สามารถพัฒนาระบบให้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งนี้ มีการใช้งานในหลายๆ ประเทศ และในประเทศไทยก็เริ่มเห็นความสำคัญต่อ Big Data มากขึ้นเรื่อยๆ สัมผัสได้จากข่าว DE (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และ CAT (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการจัดนิทรรศการแสดงระบบบูรณาการและบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยใช้ Big Data Sandbox by CAT ณ ทำเนียบรัฐบาล ไปเมื่อเร็วๆ นี้

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า เรามีความพร้อมทั้งด้านระบบและด้านบุคลากร ในการเปิดให้บริการ Big Data Sandbox by CAT เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย บนฐานข้อมูลที่ไร้ขีดจำกัด โดยสามารถใช้ระบบมาช่วยในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ หรือ Big Data เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงช่วยให้ธุรกิจภาคเอกชน วิเคราะห์เทรนด์การตลาดจากฐานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

บริการ Big Data Sandbox by CAT คือการให้บริการ Platform สำหรับรองรับการวิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีความเชื่อมโยงกันจำนวนมากมายมหาศาลบนโลกดิจิทัล เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ แบบสอบถาม อีเมลจากลูกค้า การคลิกดูข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การดูคอนเทนต์บนโซเเชียลมีเดียหรือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมไปถึงข้อมูลที่บันทึกจากอุปกรณ์ IoT [internet of Things] ฯลฯ โดยสามารถนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงและสรุปเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการบริหารราชการ อาทิ การพิจารณางบประมาณ การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือได้ผลกำไรมากขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น Big Data Sandbox by CAT ยังมีเครื่องมือประเภท BI Software และ Data Visualization ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบ Structured และข้อมูลแบบ Unstructured เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือข้อความแชต ที่มีการใช้งานใน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook ,Twitter, Line ฯลฯ โดยสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับใช้พยากรณ์ล่วงหน้าได้ อย่างเช่นการทำเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อความ และการวิเคราะห์ทางสถิติ เป็นต้น ทั้งนี้ Big Data Sandbox by CAT เหมาะกับหน่วยงานภาครัฐ ธนาคาร สถาบันการศึกษา ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีก และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เพราะแต่ละธุรกิจมีข้อมูลมากมายและหลากหลายรูปแบบ โดยการใช้ Big Data Sandbox by CAT จะเอื้อประโยชน์ครอบคลุมไปถึง-การช่วยลดความยุ่งยากในการจัดทำ Big Data โดยผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาไปพัฒนาระบบและช่วยลดการลงทุนซ้ำซ้อน ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบการทำงานที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง

มั่นใจได้ว่า Big Data Sandbox จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลหลากหลายรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประมวลให้ภาครัฐ ภาคเอกชน นักการตลาด นักวิจัย นักพัฒนา และอื่นๆ อีกมากมาย ได้นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการเพิ่มรายได้ การลดค่าใช้จ่าย การประหยัดพลังงาน อันจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวไปข้างหน้า ด้วยข้อมูลขนาดมหาศาล ที่สามารถดึงมาใช้ประโยชน์บนโลกดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัด โดย Big Data Sandbox by CAT จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ภาครัฐ ใช้นำร่องและบริหารจัดการประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอน

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า