"พฤกษาชวนจิตอาสาบริจาคโลหิต : ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” และ “ดัดจัดสรีระบำบัดออฟฟิศซินโดรม” 13 -

“พฤกษาชวนจิตอาสาบริจาคโลหิต : ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” และ “ดัดจัดสรีระบำบัดออฟฟิศซินโดรม”

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต : ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และร่วมกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชนให้บริการ “ดัดจัดสรีระบำบัดออฟฟิศซินโดรม” เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้เยาวชนบนดอยมีรายได้และช่วยกันปลูกป่า ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น. ณ อาคาร Pearl Bangkok