SACICT เชิญชมนิทรรศการ “ชวนพิศหัตถศิลป์แผ่นดินทอง” 13 -

SACICT เชิญชมนิทรรศการ “ชวนพิศหัตถศิลป์แผ่นดินทอง”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ  เชิญชมนิทรรศการ “ชวนพิศหัตถศิลป์แผ่นดินทอง”


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัด นิทรรศการ ชวนพิศหัตถศิลป์แผ่นดินทองภายใต้กิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2018 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญชวนผู้สนใจร่วม เรียนรู้ รักษ์งานหัตถศิลป์ไทย พร้อมเปิดประสบการณ์เรียนรู้ จับเข่าบอกเล่าเรื่องราวงานหัตถศิลป์ จาก 2 ครูช่างศิลปหัตถกรรม

  • ธานินทร์ ชื่นใจครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2555 พร้อม เวิร์คช็อปในหัวข้อมหัศจรรย์ลายทอง สร้างสรรค์งานศิลป์”   ในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 00 – 12.00 น. และวันที่    19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 14.00 น.
  • จักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2558 พร้อมเวิร์คช็อปในหัวข้อพวงกุญแจประดับมุกในวันที่ 21 – 22 เมษายน 2561 เวลา 00 – 14.00 น.

ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 1289  หรือ  www.sacict.or.th , www.facebook.com/sacict