หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดอบรม “เทคนิคปลูกมะม่วงออร์แกนิกส์เพื่อการส่งออก” 13 -

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดอบรม “เทคนิคปลูกมะม่วงออร์แกนิกส์เพื่อการส่งออก”

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2561 หลักสูตร “เทคนิคการปลูกมะม่วงแบบออร์แกนิกส์เพื่อการส่งออก” ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2878-5014 e-mail : [email protected] หรือ www.ubi-siamtechu.net สมัครผ่านออนไลน์ลิงก์ : https://goo.gl/BYX6Ff (อ่านข่าวต่อ : https://goo.gl/LYFpFz)