โครงการ Success SMEs เปิดรับผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จรุ่น 3 13 -

โครงการ Success SMEs เปิดรับผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จรุ่น 3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ CUSE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Smart SME Academy เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่ต้องการพบทางลัดสู่ความสำเร็จ ในโครงการ Success SMEs ปั้น SMEs สู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 3 พบคอร์สอบรมที่เข้มข้นทั้งเนื้อหาและปฏิบัติในการเรียนรู้การทำธุรกิจแบบเจาะลึก รวมเทคนิคแบบทางลัดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เติบโต แข่งขัน และนำไปต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่ได้จริง โดยเหล่ากูรูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ปั้น SMEs มาแล้วมากมายที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านทำธุรกิจได้จริง และสำเร็จจริง พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเรียนวันที่ 24 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2561 เรียนทุกวันอาทิตย์ รวม 6 สัปดาห์ ด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 35 ท่านเท่านั้น สำรองที่นั่งได้ที่โทรศัพท์ 08-1316-5095