ไทยสมายล์เพิ่มเที่ยวบินพิเศษอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13 -

ไทยสมายล์เพิ่มเที่ยวบินพิเศษอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์

ไทยสมายล์เพิ่มเที่ยวบินพิเศษอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์


สายการบินไทยสมายล์ ประกาศเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)-เชียงใหม่ และเชียงใหม่-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) อีกวันละ 1 เที่ยวบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉพาะวันที่ 10,11,12,16,17 เมษายน 2561 จากเดิมให้บริการ วันละ 5 เที่ยวบิน เพิ่มเป็นวันละ 6 เที่ยวบิน โดยเที่ยวบินที่เพิ่มเป็นกรณีพิเศษได้แก่ WE 8732 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)-เชียงใหม่ ออกเดินทางเวลา 12.00-13.15 น. และ WE 8733 เชียงใหม่-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) ออกเดินทางเวลา 13.45-15.10 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/thaismileairways บินไปกับสายการบินที่หนึ่งของเอเชียแปซิฟิก การันตีด้วย 3 รางวัล จาก TripAdvisor Travelers’ Choice Awards 2017