SACICT จัดนิทรรศการ “พิพิธหัตถศิลป์แผ่นดินไทย" 13 -

SACICT จัดนิทรรศการ “พิพิธหัตถศิลป์แผ่นดินไทย”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2018 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “พิพิธหัตถศิลป์แผ่นดินไทย” ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2561  ณ พิพิธบางลำพู กรุงเทพมหานคร เชิญชวนสัมผัสเสน่ห์งานหัตถศิลป์ไทย จากช่างฝีมือ 2 เจนเนอเรชั่น ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และร่วมเปิดประสบการณ์ไปกับเวทีจับเข่าคุยงานหัตถศิลป์ จาก 2 ผู้เชี่ยวชาญ


  • “ทวีทรัพย์ นามขจรโรจน์” ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมปี 2560 พร้อมเวิร์คช็อปในหัวข้อ “ประดิษฐ์ของเล่นโบราณ สนุกสนาน 4 ภาค” ในวันที่ 21 – 22 มีนาคม เวลา 13.00- 14.00 น. และ 16.00 – 17.00 น.
  • “พิทยา ศิลปศร” ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2555 พร้อมเวิร์คช็อปในหัวข้อ “งานตอกกระดาษเงิน กระดาษทอง” ในวันที่ 24 – 25 มีนาคม เวลา 13.00- 14.00 น.

ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 1289  หรือ  www.sacict.or.th , www.facebook.com/sacict