สุดยอดเลเซอร์พรินเตอร์จาก ริโก้ (RICOH) แบรนด์เดียวที่ได้รับมาตรฐานฉลากเขียวของไทย 13 -

สุดยอดเลเซอร์พรินเตอร์จาก ริโก้ (RICOH) แบรนด์เดียวที่ได้รับมาตรฐานฉลากเขียวของไทย

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานจากประเทศญี่ปุ่น ที่มียอดขายอันดับต้นๆ ของเมืองไทยในขณะนี้ได้ผ่านการรับรองสัญลักษณ์ฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย


การรับรองมาตรฐานฉลากเขียวจะรับรองเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยในปัจจุบันในหมวดหมู่สินค้าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีเพียงแค่ริโก้เท่านั้นที่ได้รับการรับรอง โดยในขณะนี้เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีและขาวดำที่ทางริโก้ได้รับการรับรอง คือ SP C261SFNw, SP C260DNw, SP C440DN, SP 220SFNw, SP 325DNw, และ SP 325SFNw จากการรับรองในหลากหลายรุ่นเป็นการการันตีให้เห็นว่าริโก้ไม่ใช่บริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าเท่านั้น แต่ริโก้ยังคำนึงถึงสังคมโดยรวม เพราะริโก้เชื่อว่าบริษัทฯ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่ผลกำไรเท่านั้น แต่เราจะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่สังคมโดยรวมของเราจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนและตลอดไปด้วย

ริโก้จึงมีความระมัดระวังในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อที่สังคมจะได้เกิดผลเสียน้อยที่สุดเช่นเดียวกัน ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถเชื่อใจและวางใจในตราสินค้าของริโก้ได้ว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลองค์กรฉลากเขียวประเทศไทย (TGL)

ฉลากเขียว คือ ฉลากสิ่งแวดล้อมที่รับรองและมอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรอง โดยคุณภาพต้องอยู่ในระดับที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งในหลายๆ ประเทศได้มีการส่งเสริมเรื่องการรับรองฉลากเขียวของผลิตภัณฑ์ เช่น ญี่ปุ่น (Eco Mark) เยอรมัน (Blue Angel) รวมถึงประเทศไทย (Thai Green Label-TGL) โดยในประเทศไทยการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวเป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute Foundation-TEI) ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและองค์กรอื่นๆ

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ามั่นใจได้ว่ามีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน การขนส่ง ตลอดจนการกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานแล้ว รวมถึงประหยัดพลังงาน นอกจากจากนี้ยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีและวัสดุที่เป็นอันตรายอีกด้วย