นิทรรศการ เกษตร มสธ. เย็นศิระใต้ร่มพระบารมีราชวงศ์จักรี 13 -

นิทรรศการ เกษตร มสธ. เย็นศิระใต้ร่มพระบารมีราชวงศ์จักรี

การแสดงนิทรรศการวิวัฒนาการเกษตรไทยและนวัตกรรมเกษตรที่น่าสนใจ การ workshop ทางการเกษตร ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ลงมือทำและนำกลับบ้านด้วย เช่น การทำไข่เค็มดินสองพองใบเตย การปรุงดินด้วยไบโอชาร์ การขยายพันธุ์พืชอย่างง่าย การเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ย และนวัตกรรมทางการเกษตร นอกจากนี้ยังสามารถ ชม ชิม ช้อป ณ ตลาดย้อนยุคและตลาดเกษตร สินค้าหลากหลายและน่าสนใจ อาทิ หมี่กรอบสูตรโบราญ ผลไม้อบแห้ง เบอร์เกอร์โคขุนกำแพงแสน และพันธุ์ไม้ต่างๆ เป็นต้น