ประกันภัยโดรนจากฟอลคอนประกันภัย...คุ้มครองจริง จ่ายจริง! 13 -

ประกันภัยโดรนจากฟอลคอนประกันภัย…คุ้มครองจริง จ่ายจริง!

ฟอลคอนประกันภัยมอบสินไหมชดเชยความเสียหายของโดรนจากกรณีอุบัติเหตุตกลงในหนองน้ำ เนื่องจากลมแรงขณะนำขึ้นบินเพื่อเก็บภาพประกอบการนำเสนอข่าวในกิจการของสำนักพิมพ์มติชน โดยมีคุณสดศรี คุปตะพันธ์ บรรณาธิการอาวุโส กลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแทนรับมอบเมื่อเร็วๆ นี้


จากการที่กฏหมายกำหนดให้ผู้ใช้โดรนทุกคนต้องทำการขึ้นทะเบียนโดรนทุกเครื่องนั้น และหนึ่งในเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนคือผู้ขออนุญาตต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้อื่น ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุตกใส่ผู้คน หรือทรัพย์สินของผู้อื่นจากการบังคับบิน

นอกจากความคุ้มครองเบื้องต้นตามที่กฏหมายกำหนดแล้ว ผู้สนใจยังสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีตัวโดรนเสียหายจากอุบัติเหตุได้อีกด้วย  ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยโดรน โทร. 02 676 9999 หรือ Line ID : Falcon_CS หรือ Facebook : ฟอลคอนประกันภัย หรือเว็บไซต์ falcon4life.com

Falcon Insurance ปัจจุบันฟอลคอนประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีทุนกว่า 500 ล้านบาท ให้บริการรับประกันภัยสำหรับกลุ่มธุรกิจองค์กร และกลุ่มลูกค้ารายย่อย ภายใต้ประเภทการประกันภัยที่หลากหลาย ได้แก่ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันภัยวิศวกรรม และประกันภัยขนส่งทางทะเล  ดังนั้นประกันฟอลคอนจึงได้รับความไว้วางใจจากองกรณ์และบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน