iPicazz Jr Photographer อบรมพื้นฐานการถ่ายภาพสำหรับเด็ก 8-16 ปี 13 -

iPicazz Jr Photographer อบรมพื้นฐานการถ่ายภาพสำหรับเด็ก 8-16 ปี

iPicazz คือ กิจกรรมสอนถ่ายรูปสำหรับเด็กอายุ 8-14 ปี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมศิลปะแขนงนึงที่ให้เด็กๆ ได้ฝึกสมาธิควบคู่ไปกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพัฒนาด้าน IQ , EQ เน้นการเรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นของการใช้กล้องและหลักการถ่ายรูปผ่านกิจกรรม ทำให้เด็กๆ เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย


เนื้อหาการอบรม

  • พื้นฐานการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง Mirrorless
  • ทฤษฎีการถ่ายภาพเบื้องต้น
  • หลักการจัดองค์ประกอบภาพ
  • การเลือกแสงในการถ่ายภาพ
  • เทคนิคในการถ่ายภาพบุคคล
  • หน้าชัดหลังเบลอ รูรับแสง สปีดชัตเตอร์

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น อายุประมาณ 8 – 14 ปี

ค่าอบรม 1,800 บาท ต่อคน (รวมอาหารกลางวัน)

อุปกรณ์ที่ใช้กล้อง Mirrorless (ทาง iPicazz จัดเตรียมให้)

เวลาและวันที่จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

02-616-7023 หรือ 094-284-0234


[email protected]

Facebook : iPicazz