เชิญเที่ยงงาน“Discovering the best of Lamphun 13 -

เชิญเที่ยงงาน“Discovering the best of Lamphun

เชิญเที่ยงงาน“Discovering the best of Lamphun


เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม” ครั้งที่ ๑

จังหวัดลำพูน  โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดงาน Discovering the best of Lamphun: เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม” ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ มกราคม ๒๕61 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น ๑ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

ภายในงานพบกับการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เด่นจากจังหวัดลำพูน อาทิ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน และผ้าไหมยกดอกลำพูน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อาหารและเครื่องดื่มที่มีลำไยเป็นส่วนประกอบ ผ้าฝ้ายทอมือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากไม้ของใช้ของตกแต่งบ้าน การแสดงแฟชั่นโชว์จากนางแบบนายแบบที่สวมใส่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ได้รับการตัดเย็บและออกแบบให้มีความร่วมสมัย สามารถนำมาสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดลำพูน การจำหน่ายแพ็คเกจท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหารในราคาพิเศษ รวมทั้งสิ้นจำนวน 4๐ คูหา และขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การแสดงโฟล์คซองคำเมือง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย