ทีซีซีแลนด์แอสเสท เวิรด์จัดพิธีปิดโครงการ “GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER 2017” 13 -

ทีซีซีแลนด์แอสเสท เวิรด์จัดพิธีปิดโครงการ “GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER 2017”

โสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด ร่วมกับบริษัทชั้นนำและองค์กรเอกชนต่าง ๆ ในย่านสาทร จัดพิธีปิดโครงการ “GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER  2017” เพื่อสรุปผลความสำเร็จของการจัดโครงการฯ พร้อมมอบหนังสือ อุปกรณ์กีฬา และเครื่องเขียน รวมมูลค่า 954,990 บาท จากการจัดกิจกรรมตลอดโครงการให้แก่เยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติโดยมีว่าที่ ร.ต. สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทรกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการจัดงาน ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์เมื่อเร็วๆนี้