Ricoh (ริโก้) ตอกย้ำ…ความเป็นผู้นำนวัตกรรมการพิมพ์ของโลก 13 -

Ricoh (ริโก้) ตอกย้ำ…ความเป็นผู้นำนวัตกรรมการพิมพ์ของโลก

Ricoh (ริโก้)  ผู้นำนวัตกรรมการพิมพ์ของโลกได้รับรางวัล CES 2018 Innovation Awards Honoree ที่มอบให้สินค้า Ri100 เป็นเครื่องพิมพ์แบบ Direct to Garment (DTG)


Direct to Garment หรือ DTG คือ การพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ลงบนพื้นผิวของชิ้นงานได้ทันที เช่น เสื้อ กระเป๋า และ หมวก เป็นต้น ไม่เพียงแค่ความสามารถในการพิมพ์ที่ทันสมัยเหมาะกับรูปแบบในการใช้งานเพียงเท่านั้น แต่ตัวเครื่องได้มีการออกแบบมาให้สามารถจัดวางได้ในทุกพื้นที่ ถึงแม้จะเป็นในพื้นที่ขนาดเล็กก็สามารถจัดวางและสามารถใช้สอยได้อย่างสะดวกสบาย 

นวัตกรรมเครื่องพิมพ์ Ri100 เป็นหนึ่งในสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้จัดแสดงในงาน CES 2018  ที่เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่  912 มกราคมที่ผ่านมา โดยตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ทั้งกลุ่มนักออกแบบของวงการ วิศวกร และสื่อมวลชน โดยวัดจากด้านคุณภาพ ด้านนวัตกรรม รวมถึงการลักษณะการออกแบบ จากสมาคมเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค (Consumer Technology Association หรือ CTA)  ที่เป็นผู้จัดงานในครั้งนี้โดยเป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั่วโลกมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี

โดยการออกแบบตัวเครื่องพิมพ์ Ri100 ได้มีการคิดให้เหมาะสมกับรูปแบบในทุกการทำงานของกลุ่มลูกค้าสามารถเคลื่อนที่และจัดวางได้ได้อย่างสะดวกสบาย เหมาะสมแม้แต่กลุ่มลูกค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อย ถือได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคำนึงถึงการใช้งานของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงนวัตกรรมนี้สามารถพิมพ์บนพื้นผิวได้ทันที โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่แผนก Production Printing  เบอร์ติดต่อ 0-2088-2073 หรือ อีเมล korapat[email protected].co.th