fbpx

homกรุงเทพมหานครก็เป็นอีกหนึ่งเมืองหลวงที่เหมือนกับ urban area ทั่วโลก เมื่อเมืองเติบโตขึ้นก็มีปัญหาด้านมลภาวะในอากาศโตขึ้นเช่นเดียวกัน ถ้าเราลองมองมหานครที่เจริญทั่วโลกอย่างเช่น New York, London หรือ Tokyo ก็จะพบว่า ยิ่งเจริญขึ้นเมืองนั้นยิ่งพยายามปกป้องพื้นที่สีเขียวเอาไว้ ซึ่งพื้นที่สีเขียวเหล่านี้ ก็เป็นเหมือนกับปอดของเมือง ฟอกมลภาวะเป็นพิษ เปลี่ยนเป็นอากาศบริสุทธิ์ให้กับมหานคร

Central Park เป็น Urban Oasis ที่ดังที่สุด ส่วนที่ Tokyo นั้น แม้สวนจะมีขนาดไม่ใหญ่เท่าประเทศอื่น แต่ใช้ Urban Oasis ติดกันหลายแห่ง ช่วยฟอกอากาศและเป็นที่ผ่อนคลาย

สำหรับในกรุงเทพนั้น แม้อาจจะบอกได้ว่ามีมลภาวะเหมือนกับมหานครทุกเมือง ถึงแม้เราจะชินกับอากาศในกรุงเทพ แต่ถ้าดูสถิติการตรวจวัดอากาศ น่าจะเห็นภาพมากขึ้นว่าที่จริงเราไม่ได้หายใจอากาศดีขนาดนั้น

bangkok pollution 3 750x532 สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

แผนที่ heatmap แสดงพื้นที่เกิดมลภาวะ กรุงเทพ เยอะกว่าต่างจังหวัดแน่นอน

bangkok pollution 2 750x532 สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

บางดัชนีบอกว่า การออกกำลัง Outdoor และ การนำทารกออกมาภายนอก อยู่ในระดับที่ต้อง TAKE CARE

แต่โชคดีอย่างหนึ่งคือ คนกรุงเทพก็มีปอดมหานคร ฟอกอากาศที่ใหญ่และดีไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน นั่นคือ คุ้งบางกะเจ้า ที่ใหญ่จนสามารถเห็นได้ชัดจากภาพถ่ายทางอากาศว่า คนละสีกับส่วนที่เป็นเมืองอย่างชัดเจน

bangkrajao map 1 สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

บางกะเจ้า ปอดกลางเมือง คนกรุงเทพ

บางกะเจ้า เป็นเป็นปอดฟอกอากาศที่ดีที่สุดของคนกรุงเทพ เนื่องจากมีสภาวะเป็น “ป่าชายเลน” ที่สามารถสร้างออกซิเจนได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับป่าปลูกบนดินทั่วไป แถมยังมีขนาดใหญ่ และสภาพแวดล้อมดี จนครั้งหนึ่งนิตยสาร Times ขนานนามว่าเป็น “The Best Urban Oasis of Asia” หรือ ปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย เมื่อปี 2549

และไม่เพียงดีที่สุดในเอเชีย แต่เมื่อเทียบขนาดกับ Urban Oasis อื่นๆ ของโลก บางกะเจ้าก็มีขนาดที่ใหญ่กว่า และประสิทธิภาพที่ดีกว่า (คุณสมบัติป่าชายเลน) อีกทั้งมีความสามารถในการจัดการน้ำ

ด้านล่างลองดูภาพสัดส่วนเมื่อเทียบกับ Urban Oasis จากมหานครต่างๆ ในสเกลเดียวกัน แม้ Central Park ที่คนทั่วโลกชื่นชอบเมื่อเทียบกับบางกะเจ้าแล้ว ยังเล็กกว่า และถ้าหากเราเสียบางกะเจ้าไปแล้ว สวนที่ขนาดต่อมาก็มีขนาดเพียงแค่สวนลุมพินีเท่านั้นเอง

bangkok pollution 4 750x557 สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

ในปี 2530 ในหลวงภูมิพล พระองค์เคยมีโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า” เกิดจากพระราชดำริของพระองค์ ในระหว่างที่ทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ผ่านคุ้งบางกะเจ้า ทรงมีพระราชดำริว่า

“สมควรสงวนพื้นที่แห่งนี้ไว้เป็นพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพและปริมณทล เนื่องจากลมมรสุมจากอ่าวไทยจะพัดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้ามาไล่อากาศเสียในกรุงเทพ เป็นเวลากว่าปีละ 9 เดือน”

king copter 1 สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

โครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า” ที่พระองค์ทรงริเริ่ม เป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก

ล่าสุดปี 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยกร่างประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว เราได้แต่หวังว่า บางกะเจ้าจะเป็นปอดสำหรับคนกรุงเทพ และเป็นสมบัติที่มีค่าของชาติสืบต่อไป

สุขสวัสดิ์ ทำเลกลางเมือง
แถมฟรี Best Urban Oasis ใกล้บ้าน

แน่นอนว่าข้อดีของ Urban Oasis ดังที่กล่าวมา เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ที่ดินรอบ Central Park ของ New York เป็นที่ดินที่มีราคาแพงมากที่สุด อาจคิดได้ว่าเมื่อเมืองขยายตัวมากขึ้น ที่ดินรอบบางกะเจ้าอาจเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

แม้ว่าจะบางกะเจ้าจะดีแค่ไหน แต่ทีมงาน iURBAN เองก็คัดค้านการไปสร้างโครงการอสังหาในตัวคุ้งบางกะเจ้า นี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมพยายามจะต่อสู้กับแหล่งเงินทุนที่พยายามจะเข้ามาซื้อที่ปอดแห่งเดียวของคนกรุงเทพไปพัฒนาขาย ดังนั้น โครงการที่เราจะเสนอต่อไปนี้ จะเป็นโครงการในพื้นที่ไม่ไปรุกรานพื้นที่ของบางกะเจ้า แต่โครงการนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่ได้รับอากาศบริสุทธิ์จากบางกะเจ้าเต็มๆ นั่นคือ “ย่านสุขสวัสดิ์”

wind thailand 1 สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

ทิศทางลมประเทศไทย เกื้อหนุนให้ย่านสุขสวัสดิ์ได้รับอานิสงค์อากาศบริสุทธิ์จากบางกะเจ้าเต็มๆ ในช่วง พ.ย.-ก.พ. ถึงแม้ช่วงเดือนอื่นของปี ย่านนี้ก็ยังเป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดบางกะเจ้ามากที่สุด

บ้านกลางเมือง
No.1 Hi-End Townhome

บ้านกลางเมืองเป็นหนึ่งแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดไม่เฉพาะแค่ทาวน์โฮมแต่ในวงการอสังหาฯย่อมต้องรู้จักแบรนด์นี้ ชื่อเสียงไม่ได้มาเพียงข้ามคืน ทาวน์โฮมระดับ Hi-End “บ้านกลางเมือง” ของ AP ที่ถือครองสัดส่วนผู้นำตลาด Hi-End Townhome เป็นอันดับ 1 คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 40% ของตลาดทาวน์โฮม 3 ชั้นในเมือง

bkm all สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

บ้านกลางเมือง มีผลงานที่ดีมาโดยตลอด หลังการขายยังมีชื่อเสียงที่ดี จนปัจจุบัน AP มีโครงการเฉพาะบ้านกลางเมืองกว่า 35 โครงการแล้ว หลายโครงการที่หลังจากเปิดจองก็ขายหมดอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนถึง 3 พันล้านบาท ผ่านประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยมามากกว่า 25 ปี

apthai25y 750x391 สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

ประสบการณ์ยาวนานมาก ทีมผู้บริหาร AP Thai เพิ่งฉลองครบ 25 ปีกันไม่นานนี้เอง

apthai brand สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

ไม่เฉพาะบ้านกลางเมือง AP ยังเป็นผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพใจกลางเมือง หลายหลายรูป ในช่วงราคา 1.4-20 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับทำเล แบรนด์ และความต้องการของลูกค้าที่เหมาะสม

จากประสบการณ์ด้านบน คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า AP เป็นอีกหนึ่งผู้พัฒนาโครงการที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดเจ้าหนึ่ง ทั้งแบรนด์ “บ้านกลางเมือง” ที่ผู้คนก็จดจำได้ในภาพของโครงการทาวน์โฮมที่คุณภาพสูงและมีราคา ทั้งยอดขายที่สามารถเป็น No.1 ในเซกเม้นต์ของ Hi-End Townhome ที่มีการแข่งขันสูง ทั้งประสบการณ์ที่นานมากถึง 25 ปี

ผู้ที่ซื้อบ้านกับ AP อย่างน้อยก็เบาใจไปได้หลายช่วง ว่าจะได้บ้านที่คุณภาพดีมีมาตรฐานและประสบการณ์ และรวมถึงมีการดูแลหลังการขาย ที่เหลือ หลังจากเรารู้ว่า “บ้านกลางเมือง” นั้นไม่ธรรมดา เรามาลองดูโครงการพระเอกของเรากันต่อได้เลย

บ้านกลางเมือง สุขสวัสดิ์
2 โครงการในทำเลดี ใกล้สาทร

โครงการบ้านกลางเมืองที่จะมาแนะนำในวันนี้ ไม่เพียงแค่อยู่ในย่านสุขสวัสดิ์ แต่ยังอยู่ปลายลูกศรทิศทางลมจากบางกะเจ้าเต็มๆ แถมยังอยู่โซนใจกลางสุขสวัสดิ์ ใกล้เส้นทางเข้าออกเมืองได้สะดวก หลายทางเลือกไม่ว่าจะ ทางด่วนเฉลิมมหานคร / ถนนมอเตอร์เวย์วงแหวนกรุงเทพ / ถนนสะพานภูมิพล

map project 1 สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

สามารถเดินทางสู่สาทรภายใน 15 นาที และไปทั่วกรุงเทพผ่านวงแหวนกาญจนาภิเษกสะดวก

map apthai bangklanmuang suksawad2 1 สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

บ้านกลางเมือง 2 โครงการใจกลางถนนสุขสวัสดิ์

ในทำเลนี้ มีโครงการบ้างกลางเมือง 2 โครงการ ได้แก่

  1. บ้านกลางเมือง สุขสวัสดิ์ (เริ่ม 5.99-7.99 ล้าน) – ซ.สุขสวัสดิ์ 37/8
  2. บ้านกลางเมือง สาทร-สุขสวัสดิ์ (เริ่ม 4.99-9.29 ล้าน) – ซ.สุขสวัสดิ์ 39

โดยทั้ง 2 โครงการแม้เป็นบ้านกลางเมือง แต่ก็มีลักษณะความแตกต่างของโครงการอยู่ไม่น้อย

1. บ้านกลางเมือง สุขสวัสดิ์

เริ่มต้น 5.99-7.99 ล้าน เข้าอยู่ได้ทันที

แบบบ้านในโครงการมี 4 แบบ
หน้ากว้าง 5.0 เมตร ทั้ง 3 ชั้นและ 3.5 ชั้น 

type1 750x453 สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

Moon Suite ทาวน์โฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 5.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 166 ตารางเมตร

type2 750x453 สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

Star Suite ทาวน์โฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 5.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 162 ตารางเมตร

type3 750x453 สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

Iconic ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น หน้ากว้าง 5.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 193 ตารางเมตร

type4 750x453 สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

Urbanist ทาวน์โฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 5.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 145 ตารางเมตร

จำนวนยูนิตทั้งหมดใน
จำนวน 328 หลัง แบ่งเป็น

ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น พื้นที่ 20.00 ตร.วา จำนวน 23 ยูนิต
ทาวน์โฮม 3 ชั้น พื้นที่ 20.00 ตร.วา จำนวน 183 ยูนิต
ทาวน์โฮม 3 ชั้น พื้นที่ 18.00 ตร.วา จำนวน 122 ยูนิต

สิ่งอำนวยความสะดวก

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ พร้อมส่วนพักผ่อน
สโมสร และห้องออกกำลัง
สระว่ายน้ำระบบเกลือ และสระเด็ก

รวมภาพโครงการ

2. บ้านกลางเมือง สาทร-สุขสวัสดิ์

apthai bkss concept iurban สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

MAJESTIC แบบบ้านแนวคิดใหม่ บ้านกลางเมือง สาทร-สุขสวัสดิ์

โครงการหรู แนวคิดใหม่ เริ่มต้น 4.99-9.29 ลบ

บ้านหลังใหญ่ 5 ห้องนอน 3 ที่จอดรถ

2house iurban สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

บ้านกลางเมือง สาทร-สุขสวัสดิ์ มีบ้าน 2 สไตล์ MAJESTIC และ MARQUE

MAJESTIC

BKED facadeTwin3storey03final 160516A iurban สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

FLOOR PLAN 222 SQ.M.

บ้านแนวคิดใหม่ ตอบรับทุกไอเดียสร้างสรรค์ได้ อย่า

1 PANORAMIC DINING ROOM
1 GRAND FAMILY LIVING ROOM
4 BATHROOMS
3 PARKING SPACES

170727 living room final iurban สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน 170727 master bedroom final iurban สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

MARQUE

3F 02final 170228 iurban สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

FLOOR PLAN 152 SQ.M.

ทาวน์โฮม 3 ชั้นพร้อมฟังก์ชันใหม่
เติมเต็มความสุขให้เพิ่มขึ้นด้วย
DOUBLE GARDEN,
FLEXIBLE SPACE,
EXTRA SPACE

1 LIVING ROOM
1 DINING ROOM
3 BEDROOMS
3 BATHROOM
2 PARKING SPACES

ทั้ง 2 แบบยังอยู่บนส่วนกลางที่ Clubhouse & Garden ที่ได้รับการออกแบบอย่างดี

Clubhouse Concept

Garden Concept

BKSS Clubhouse Morning final 2 iurban สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

BKSS CH Evening final 2 iurban สุขสวัสดิ์ ใกล้สาทรแบบนี้ ใครจะรู้ว่ามีเครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในเอเชียอยู่หลังบ้าน

Clubhouse ตอนค่ำกับ lighting design ทั้งสระว่ายน้ำ ฟิตเนส และสวน ถูกออกแบบแนวเส้นแสงมาอย่างโดดเด่น

ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจ บ้านทาวน์โฮมที่เป็น No.1 Hi-End Townhome อย่างบ้านกลางเมือง ไม่ควรพลาดพิจารณาโครงการที่แถม The Best Urban Oasis ไว้หลังบ้าน กับการใช้ชีวิตเหนือระดับที่ผสานความลงตัวของไลฟ์สไตล์และย่านธุรกิจเข้าด้วยกัน พบบ้านกลางเมือง 2 ทำเลดีที่สุด ใกล้รถไฟฟ้าและสาทร ลงทะเบียนรับส่วนลดเพิ่ม 100,000 บาท จากทั้ง 2 โครงการ

บ้านกลางเมือง สุขสวัสดิ์

ทำเลหนึ่งเดียว ติดถนนใหญ่และรถไฟฟ้า ธ.ค. นี้เปิดเฟสสุดท้าย ใกล้คลับเฮ้าส์ คลิกลงทะเบียนรับส่วนลดเพิ่ม 100,000 บาทได้ที่นี่

ลงทะเบียนรับส่วนลด 100,000 บาท

บ้านกลางเมือง สาทร-สุขสวัสดิ์

โครงการใหม่จากถนนใหญ่เพียง 200 เมตร พบบ้านนวัตกรรมใหม่จาก AP เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้าน และผนังที่ปรับเปลี่ยนได้ คลิกลงทะเบียนรับส่วนลดเพิ่ม 100,000 บาทได้ที่นี่

ลงทะเบียนรับส่วนลด 100,000 บาท

No more articles