Zen And The Shadow Art Of The Riddled Table

แสงและเงามีความสำคัญกับความรู้สึก และอารมณ์ ของผู้คนเสมอ ในอดีต สิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาจึงมักมีแสงและเงามาเป็นส่วนประกอบสำคัญ ไม่ว่าจะโบสถ์คริสต์ มัสยิด เทวลัย วัด หรือปราสาทขอม แสงและเงาช่วยดึงใจให้สงบลง และดำดิ่งสู่ภายใน เราจะได้สัมผัสกับใจของของตัวเองมากขึ้น บางครั้งก็เกิดเป็นปิติและศรัทธาได้ไม่ยาก

โต๊ะตัวนี้ ทำหน้าที่สร้างบรรยากาศด้วยแสงและเงา เพื่อให้เกิดความสงบ และจิตเป็นสมาธิได้ง่าย มีชื่อว่า Rippled Table ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอเมริกัน Stephen Holl เป็นโต๊ะที่อยู่ในที่พิเศษ นั่นคือ..ห้องทำสมาธิ หรือ meditation room เป็นห้องที่มืดสนิท แม้แต่ในเวลากลางวันก็จะมีแสงมาได้จากเพียงจุดเดียวเท่านั้น และอนุญาตให้คนเข้าไปในห้องนี้ได้เพียงครั้งละคนเท่านั้น ..สำรวจเงาที่เกิดจากแสงและโต๊ะตัวนี้ พร้อมกับจิตที่เข้าสู่สมาธิได้ง่ายขึ้น…อย่างนี้เราจะเรียกว่าโต๊ะฝึกสมาธิ ได้มั๊ยนี่

The Riddle Table ผลิตโดยis Horm, บริษัทออกแบบสัญชาติอิตาลี The Riddle Table ผลิตจากไม้ และอลูมีเนียม

25551203 193356 แรงเงา..แสงเงาจากโต๊ะสู่การฝึกสมาธิ

25551203 193403 แรงเงา..แสงเงาจากโต๊ะสู่การฝึกสมาธิ

25551203 193409 แรงเงา..แสงเงาจากโต๊ะสู่การฝึกสมาธิ

เมื่อไม่มีแสงและเงา ความรู้สึกอยากนั่งสมาธิก็ดูจะหายไปเลย ว่ามั๊ย ..ดูจืดไปสนิท ..นี่แหละ แรงเงา …อิ ..อิ ….

25551203 174532 แรงเงา..แสงเงาจากโต๊ะสู่การฝึกสมาธิ

25551203 174537 แรงเงา..แสงเงาจากโต๊ะสู่การฝึกสมาธิ

ดูเพิ่ม : http://inventorspot.com/articles/zen_and_the_shadow_art_of_the_riddled_table_17001

No more articles