โรงเรียนประถมหลายๆแห่งในต่างประเทศ มีพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และ บ้านต้นไม้ ก็เป็นความฝันของเด็กๆทุกคน ช่วยส่งเสริมจินตนาการให้เด็กๆ และมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้
Tree house หลังนี้ ตั้งอยู่ในโรงเรียนประถม Melbourne Girls Grammar School ประเทศออสเตรเลีย เป็นโครงสร้างที่หุ้มห่อต้น English Oak ขนาดใหญ่
Tree house หลังนี้ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ในการสร้างพื้นที่เพื่อการเรียนรู้กลางแจ้งของเด็กๆ ให้มันดูเหมือนกับห้องเรียน ขณะเดียวกันก็เหมือนกับสนามเด็กเล่นด้วย ที่สำคัญก็ต้องมีความปลอดภัย และส่งเสริมให้เด็กๆรักต้นไม้
และแล้วก็ออกมาเป็น บ้านต้นไม้ที่น่ารัก มีหน้าต่างเหมือนลูกตาของมัน โครงสร้างแนบชิดกับตัวต้นไม้โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับต้นไม้ สามารถใช้งานได้ทั้งชั้นล่าง และชั้นบน พื้นที่ร่มด้านล่าง สามารถจัดแสดงละคร และใช้ขั้นบันไดเป็นที่นั่ง มีผนังทำเป็นกระดานให้สามารถเขียนด้วยชอล์ค ที่เด็กๆจะสามารถเล่นสนุกกับจินตนาการ ได้เต็มที่

25560320 075438 บ้านต้นไม้..ส่งเสริมจินตนาการและความรักที่มีต่อต้นไม้

25560320 075452 บ้านต้นไม้..ส่งเสริมจินตนาการและความรักที่มีต่อต้นไม้

25560320 075459 บ้านต้นไม้..ส่งเสริมจินตนาการและความรักที่มีต่อต้นไม้

25560320 075510 บ้านต้นไม้..ส่งเสริมจินตนาการและความรักที่มีต่อต้นไม้

25560320 075523 บ้านต้นไม้..ส่งเสริมจินตนาการและความรักที่มีต่อต้นไม้

25560320 075532 บ้านต้นไม้..ส่งเสริมจินตนาการและความรักที่มีต่อต้นไม้

25560320 075548 บ้านต้นไม้..ส่งเสริมจินตนาการและความรักที่มีต่อต้นไม้

IMAGE CREDIT | Fitzgerald Frisby Landscape Architecture
Project: Melbourne Girls Grammar School Tree House
Designer: Fitzgerald Frisby Landscape Architecture
Client: Melbourne Girls Grammar School
Location: MGGS Morris Hall Campus, Caroline Street, South Yarra
Construction cost: A$50,000
Photographs: FFLA and Andrew Lloyd

No more articles