Terrarium นั้นถือเป็นการจำลองระบบนิเวศน์ย่อมๆ ของต้นไม้ในขวดโหล เป็นปริศนาที่นักฟิสิกส์ชาวลอนดอน- ดร.นาธานนีล วาร์ด  ค้นพบหลักการที่ทำให้การปลูกพืชในขวดแก้วหรือ Theerarium เป็นจริง จนเป็นที่นิยมในสังคมยุโรปและอเมริกามาตั้งแต่ยุค 1860 ในปัจจุบัน Theerarium กลายเป็นพื้นที่สีเขียวเล็กๆที่สร้างความสดชื่น พร้อมความรื่นรมย์ให้โต๊ะทำงาน มุมแต่งบ้านได้โดยสะดวก ใครสนใจสามารถศึกษาขั้นตอนการปลูกได้ที่ http://terrariumthailand.blogspot.com/ หรือสามารถเข้าไปชมข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/Theerarium

177070 333428670089229 2033225240 o Theerarium ระบบนิเวศน์ขนาดจิ๋ว

1891190 537560473009380 858676609 n Theerarium ระบบนิเวศน์ขนาดจิ๋ว

1383643 480302095401885 1580510994 n Theerarium ระบบนิเวศน์ขนาดจิ๋ว

Terrarium ในภาษาอังกฤษนั้น เป็นคำศัพท์ ที่มีความหมายถึงการทำสวนขวด, สวนตู้ หรือสวนที่มีการย่อระบบนิเวศน์มาอยู่ในที่แคบๆ ซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีกำแพงล้อมรอบ ส่วนของสวนถาดจะไม่ได้มีความหมายอยู่ในคำว่า Terrarium

1507577 530338397064921 1934480694 n Theerarium ระบบนิเวศน์ขนาดจิ๋ว

621361 333407540091342 677850697 o Theerarium ระบบนิเวศน์ขนาดจิ๋ว

1796498 530746630357431 2451142 n Theerarium ระบบนิเวศน์ขนาดจิ๋ว

10013944 546259485472812 540147097 n Theerarium ระบบนิเวศน์ขนาดจิ๋ว

สวนขวดหรือสวนตู้นั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. สวนขวดแบบเปิด (Open Terrarium) 2. สวนขวดแบบปิด (Closed Terrarium)

1920555 541702179261876 920220561 n Theerarium ระบบนิเวศน์ขนาดจิ๋ว

1466064 498729610225800 1345888934 n Theerarium ระบบนิเวศน์ขนาดจิ๋ว

1911903 537937202971707 831806639 n Theerarium ระบบนิเวศน์ขนาดจิ๋ว

550152 330464403718989 959272588 n Theerarium ระบบนิเวศน์ขนาดจิ๋ว

1391784 481737088591719 641333215 n Theerarium ระบบนิเวศน์ขนาดจิ๋ว

1476221 498730166892411 38048989 n Theerarium ระบบนิเวศน์ขนาดจิ๋ว

 

No more articles