Theerarium ระบบนิเวศน์ขนาดจิ๋ว 13 - Theerarium

Theerarium ระบบนิเวศน์ขนาดจิ๋ว

Terrarium นั้นถือเป็นการจำลองระบบนิเวศน์ย่อมๆ ของต้นไม้ในขวดโหล เป็นปริศนาที่นักฟิสิกส์ชาวลอนดอน- ดร.นาธานนีล วาร์ด  ค้นพบหลักการที่ทำให้การปลูกพืชในขวดแก้วหรือ Theerarium เป็นจริง จนเป็นที่นิยมในสังคมยุโรปและอเมริกามาตั้งแต่ยุค 1860 ในปัจจุบัน Theerarium กลายเป็นพื้นที่สีเขียวเล็กๆที่สร้างความสดชื่น พร้อมความรื่นรมย์ให้โต๊ะทำงาน มุมแต่งบ้านได้โดยสะดวก ใครสนใจสามารถศึกษาขั้นตอนการปลูกได้ที่ http://terrariumthailand.blogspot.com/ หรือสามารถเข้าไปชมข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/Theerarium

177070_333428670089229_2033225240_o

1891190_537560473009380_858676609_n

1383643_480302095401885_1580510994_n

Terrarium ในภาษาอังกฤษนั้น เป็นคำศัพท์ ที่มีความหมายถึงการทำสวนขวด, สวนตู้ หรือสวนที่มีการย่อระบบนิเวศน์มาอยู่ในที่แคบๆ ซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีกำแพงล้อมรอบ ส่วนของสวนถาดจะไม่ได้มีความหมายอยู่ในคำว่า Terrarium

1507577_530338397064921_1934480694_n

621361_333407540091342_677850697_o

1796498_530746630357431_2451142_n

10013944_546259485472812_540147097_n

สวนขวดหรือสวนตู้นั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. สวนขวดแบบเปิด (Open Terrarium) 2. สวนขวดแบบปิด (Closed Terrarium)

1920555_541702179261876_920220561_n

1466064_498729610225800_1345888934_n

1911903_537937202971707_831806639_n

550152_330464403718989_959272588_n

1391784_481737088591719_641333215_n

1476221_498730166892411_38048989_n