The Mill House by Wingårdh Arkitektkontor AB

บริษัทสถาปนิก สวีเดน ชื่อว่า Wingårdh Arkitektkontor AB ออกแบบบ้านหลังนี้ Mill House ใน Skåne, Sweden เป็นบ้านหลังเล็กๆที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสถานที่อาบน้ำและซาวน่าแบบดั้งเดิมของสวีเดน มันถูกปรับปรุงจากบ้านในไร่ทางตอนใต้ของสวีเดน มาเป็นบ้านในวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวๆหนึ่งในเมือง Malmö ที่อยู่ใกล้ๆ นอกเหนือจากห้องซาวน่าขนาดใหญ่ ที่อาบน้ำ และที่ให้ผ่อนคลาย ก็ยังมีสระน้ำเล็กๆให้จ่อมลงในน้ำเย็นจัดหลังออกจากซาวน่า สระน้ำเล็กๆนี้ได้น้ำมาจากลำธารธรรมชาติใกล้ๆ…อยากบอกว่าอีกแล้วค่ะ…บ้านในฝัน

25560610 115835 Mill House..บ้านวันหยุด ไว้นอนพักผ่อน อบซาวน่า แช่น้ำเย็น ในบรรยากาศธรรมชาติๆ

25560610 115842 Mill House..บ้านวันหยุด ไว้นอนพักผ่อน อบซาวน่า แช่น้ำเย็น ในบรรยากาศธรรมชาติๆ

25560610 115903 Mill House..บ้านวันหยุด ไว้นอนพักผ่อน อบซาวน่า แช่น้ำเย็น ในบรรยากาศธรรมชาติๆ

25560610 115910 Mill House..บ้านวันหยุด ไว้นอนพักผ่อน อบซาวน่า แช่น้ำเย็น ในบรรยากาศธรรมชาติๆ

25560610 115916 Mill House..บ้านวันหยุด ไว้นอนพักผ่อน อบซาวน่า แช่น้ำเย็น ในบรรยากาศธรรมชาติๆ

25560610 115922 Mill House..บ้านวันหยุด ไว้นอนพักผ่อน อบซาวน่า แช่น้ำเย็น ในบรรยากาศธรรมชาติๆ

ที่มา : http://thedesignhome.com/2012/10/the-mill-house-by-wingardh-arkitektkontor-ab/

No more articles