หากโค้กคืือ สัญลักษณ์หนึ่งในการเข้าถึงอันไร้ขีดจำกัดที่มากับโลกาภิวัตน์ คนยากจนในถิ่นกันดารอย่างแซมเบีย ก็ควรมีสิทธิ์ในการเข้าถึงสุขภาวะพื้นฐานด้วยเช่นกัน ชุดปฐมพยาบาล The Anti Diarrhea Kit ออกแบบโดย Kit Yamoyo ที่ถูกออกแบบให้วางลงตรงช่องว่างในลังบรรจุขวดโค้กให้พอดี เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งไปยังร้านค้าที่อยู่ตามหมู่บ้าน ขอบคุณข้อมูลจากนิทรรศการ Hello World สถานที่ TCDC หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่ http://www.colalife.org/

A5QO9yJCUAAH4Jt The Anti Diarrhea Kit ชุดปฐมพยาบาล แก้อาการท้องร่วง

dezeen Kit Yamoyo by Cola Life 1a The Anti Diarrhea Kit ชุดปฐมพยาบาล แก้อาการท้องร่วง

dezeen Kit Yamoyo by Cola Life ss 7 The Anti Diarrhea Kit ชุดปฐมพยาบาล แก้อาการท้องร่วง

dezeen Kit Yamoyo by Cola Life 2 The Anti Diarrhea Kit ชุดปฐมพยาบาล แก้อาการท้องร่วง

gotcha hhh The Anti Diarrhea Kit ชุดปฐมพยาบาล แก้อาการท้องร่วง

28 beritagar kityamoyo oralit l The Anti Diarrhea Kit ชุดปฐมพยาบาล แก้อาการท้องร่วง

africa aid The Anti Diarrhea Kit ชุดปฐมพยาบาล แก้อาการท้องร่วง

ova se proizvodite so najdobar dizajn vo izminatata godina 130578 The Anti Diarrhea Kit ชุดปฐมพยาบาล แก้อาการท้องร่วง

445 The Anti Diarrhea Kit ชุดปฐมพยาบาล แก้อาการท้องร่วง

No more articles