fbpx

Diarrhea

The Anti Diarrhea Kit ชุดปฐมพยาบาล แก้อาการท้องร่วง 2 - Diarrhea

The Anti Diarrhea Kit ชุดปฐมพยาบาล แก้อาการท้องร่วง

หากโค้กคืือ สัญลักษณ์หนึ่งในการเข้าถึงอันไร้ขีดจำกัดที่มากับโลกาภิวัตน์ คนยากจนในถิ่นกันดารอย่างแซมเบีย ก็ควรมีสิทธิ์ในการเข้าถึงสุขภาวะพื้นฐานด้วยเช่นกัน ชุดปฐมพยาบาล The Anti Diarrhea Kit ออกแบบโดย Kit Yamoyo ที่ถูกออกแบบให้วางลงตรงช่องว่างในลังบรรจุขวดโค้กให้พอดี เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งไปยังร้านค้าที่อยู่ตามหมู่บ้าน...