Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม 13 - Craft

Studio Klimenkoff งานฝีมือเซรามิกแบบดั้งเดิม

Studio Klimenkoff ในกรุงมอสโก แรกเริ่มเดิมทีก็เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของเครื่องเซรามิก (เครื่องปั้นดินเผา) แบบดั้งเดิม ได้ใช้ความชำนาญของตนเองออก FAR 4 เพื่อใช้ผลิตผลงานร่วมสมัย ซึ่งแสดงลวดลายแบบสมัยยังเป็นสหภาพโซเวียต รวมถึงผลงานที่แฝงไปด้วยลูกเล่นอย่างเครื่องกระเบื้องรูปทรงเครืองบินพับกระดาษ ขอบคุณข้อมูลจาก Wallpaper Magazine ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://klimenkoff.com/ และ http://www.facebook.com/pages/Porcelain-Studio-Klimenkoff/93341283511


IMG_1572

IMG_9552

IMG_9617

IMG_9586

6935_140345838511_6504304_n

IMG_9580

IMG_9382

6935_140345883511_3589912_n

IMG_9260

IMG_9266

IMG_9236

IMG_9559

16657_10151287857443512_1532311049_n

IMG_1935

IMG_9565

61655_432769418511_4291817_n

IMG_9484

6935_140345833511_3205653_n