หลังจากที่ศาสดาของบริษัท Apple จากไปแล้วต่างมีผู้คนให้ความระลึกถึงและยกย่อง Steve Jobs อย่างต่อเนื่อง วันนี้ Iurban เลยนะรูปปั้นสเหมือนจริงของ Steve Jobs มาให้เพื่อนๆดูเป็นการเปิดตัวรูปปั้นนี้มีครั้งแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่บริษัทsoftware, Graphisoft

รูปปั้นของผลิตจาก Bronze และมีขนาด 6 1/2 feet ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท software ของฮังการี Graphisoft ,Gabor Bojar ผู้ก่อตั้งบริษัทได้กล่าวว่าเขามีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับบริษัท Apple ,Apple ได้ให้ความช่วยเหลือ Graphisoft ทั้งด้านการเงินสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์

สำหรับประติมากรผู้ปั้นรูปปั้น คือ Erno Toth ชาวฮังกาเรียน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ steve Jobs ใน Steve Jobs ..Connecting the dots    และ หนังสือ Best seller ใน Amazon “Steve Jobs”

Screen shot 2012 01 01 at 10.37.49 AM 580x399 Steve Jobs statue in Budapest Screen shot 2012 01 01 at 10.38.00 AM 580x386 Steve Jobs statue in Budapest Screen shot 2012 01 01 at 10.38.29 AM 580x394 Steve Jobs statue in Budapest Screen shot 2012 01 01 at 10.38.44 AM 580x418 Steve Jobs statue in Budapest Screen shot 2012 01 01 at 10.38.59 AM 580x422 Steve Jobs statue in Budapest Screen shot 2012 01 01 at 10.39.13 AM 580x389 Steve Jobs statue in Budapest Screen shot 2012 01 01 at 10.39.30 AM 580x401 Steve Jobs statue in Budapest

 

 

 

source : http://latimesblogs.latimes.com/technology/2011/12/first-steve-jobs-statue-unveiled-in-hungary-tech-park.html

No more articles